Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

9 oktober

Ingewikkelde teksten en ambtelijk taalgebruik zijn voor een grote groep mensen slecht of helemaal niet te begrijpen. En juist mensen met lagere taal- en basisvaardigheden of een vorm van LVB hebben vaker te maken met overheden. Begrijpelijke communicatie is een belangrijke sleutel voor mensen met een licht verstandelijke beperking om goed mee te komen in de maatschappij.

12 oktober

Houdt u zich bezig met de ontvangst van aansprakelijkstellingen en/of het verhalen van schade? Heeft u vragen als: Wat is het beleid van onze organisatie? Welke risico’s lopen we? Wat zijn de wettelijke of andere verplichtingen voor een verzekering? Dan is deze basiscursus wat voor u.

12 oktober

Dit webinar maakt de deelnemers duidelijk hoe zij met annoteren aan de slag kunnen en welke aspecten daarbij een rol spelen. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn voordat de regels voor het Omgevingsplan worden geschreven.

13 oktober

Van 5 t/m 22 oktober 2020 wordt de 18e Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) georganiseerd. Het motto is dit jaar ‘Restart. Europe. Together’. Tijdens de EWRC kunt u deelnemen aan diverse, vooral online, activiteiten. 

Bekijk de highlights van vandaag.

13 oktober

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

13 oktober

In deze intensieve online workshop worden leidinggevenden in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. U komt te weten wat de veranderingen betekenen voor uw medewerkers en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan.

13 oktober

De Urban Agenda vormt sinds 2016 de basis van het stedelijke beleid van Europese Commissie voor de komende jaren. Benieuwd naar wat er tot nu toe is bereikt? Neem dan deel aan dit Policy Lab van het ministerie van BZK. 

13 oktober

Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? De interbestuurlijke leerreis geeft u gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat u de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum van 1 januari 2022 optimaal kunt benutten.

14 oktober

Van 5 t/m 22 oktober 2020 wordt de 18e Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) georganiseerd. Het motto is dit jaar ‘Restart. Europe. Together’. Tijdens de EWRC kunt u deelnemen aan diverse, vooral online, activiteiten. 

Bekijk de highlights van vandaag.

14 oktober

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.