6 februari

De Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma van 6 februari staat in het teken van Samen werken aan de mobiliteitstransitie. Centraal staan de regionale mobiliteitsprogramma’s om regionale doelstellingen op het gebied van energie en klimaat, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid te realiseren.

6 februari

Het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en Netbeheer Nederland organiseren een gezamenlijke kennissessie voor gemeenten en netbeheerders. Daarin staat de bewustwording centraal dat goede samenwerking cruciaal is in de wijkgerichte aanpak.

8 februari

Welke verschillen bestaan er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen? Is dat een probleem? En welke oplossingen zijn mogelijk?

11 februari

Ieder(in) organiseert in samenwerking met Voorall en de gemeente Den Haag, een kennis- en inspiratiemiddag over digitale toegankelijkheid voor de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. 

11 februari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team Veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Gemeenten zijn bij deze sessies ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over open teelt.

11 februari

Hoe geef je vorm aan het benutten van de ervaringskennis die burgers rijk zijn? Dit gaat niet alleen over het ophalen van deze ervaringskennis, maar juist ook op het vertalen van deze input naar een ontwerp en implementatie hiervan.

12 februari

Welke stappen kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben dit al gezet naar inclusiever onderwijs? U komt het te weten bij de Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs.

13 februari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over meststoffen en veehouderij.

13 februari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over het programma en de omgevingsvisie.

13 februari

Wilt u inzicht in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan uw CO2-Prestatieladder certificaat. De VNG informeert u tijdens deze bijeenkomst over de ondersteuning die zij gemeenten biedt om in korte tijd tot certificering op niveau 3 van de ladder te komen.