4 oktober

Begin oktober start weer de Week van de Toegankelijkheid. Van 4 tot en met 8 oktober zijn door het hele land activiteiten georganiseerd. Ook deze editie is er weer volop aandacht voor digitale toegankelijkheid. We maakten een selectie van webinars die interessant zijn voor medewerkers bij gemeenten.

4 oktober

Hoe ondersteunen stedelijke acties rechtvaardige steden in de EU? Dit webinar belicht initiatieven waarmee steden rechtvaardiger kunnen worden. Er wordt gesproken over bereikte resultaten, resterende problemen en toekomstige mogelijkheden om steden te helpen bij te dragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

5 oktober

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

5 oktober

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator. 

5 oktober

Vanaf augustus 2020 is een grote groep professionals uit het jeugdveld aan de slag gegaan om een voorstel te doen voor een minimale set productcodes (inmiddels prestatiecodes). We horen graag uw feedback over het prestatiecodemodel. De rondetafellsessies worden georganiseerd op 5 en 7 oktober.

5 oktober

Hoe blijft een gemeentebestuur in de digitale wereld het voortouw nemen in maatschappelijke orde en veiligheid? Mogen inwoners erop rekenen dat hun gemeente weet wat er gaande is in de digitale wereld? En hoe moet u handelen als de openbare orde en veiligheid in het geding komt?

6 oktober

Hoe zorgt u voor voldoende toegankelijke stemlokalen in uw gemeente? En hoe zit het met toegankelijke en begrijpelijke informatie over de verkiezingen? Kom meer te weten over toegankelijke stemlokalen en een toegankelijk stemproces in dit webinar, dat plaatsvindt tijdens de Week van de Toegankelijkheid. 

7 oktober

Het Netwerk Omgevingsplan gaat van start met de eerste netwerkbijeenkomst. In dit netwerk helpen gemeenten elkaar bij het voorbereiden en maken van het omgevingsplan. Tijdens deze eerste bijeenkomst trapt gemeente Dordrecht af. Bent u erbij?

7 oktober

Overheidsorganisaties zijn allemaal druk bezig (en verplicht) om hun websites toegankelijk te maken en/of te houden. Toegankelijke teksten zijn cruciaal. Maar daarmee niet per se begrijpelijk.

7 oktober

Het VNG-project ‘Iedereen doet mee!’ organiseert op 7 oktober 2021 een landelijk online congres. Waar staan we nu, 5 jaar na de ratificering van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap?