Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

22 april

Vergroot uw invloed en autoriteit door het gebruik van de juiste overtuigings- en beïnvloedingstechnieken en strategieën. Zorg ervoor dat u uw plannen, dossiers en ideeën doorgang vinden en dat het niet bij woorden blijft. Hoe? Door ze met elkaar en een ervaren docent te oefenen in deze tweedaagse training.

22 april

Tijdens deze derde in een reeks van 3 masterclasses over lokale inclusie ligt de focus op de samenwerking tussen gemeente en ervaringsdeskundigen bij het opstellen van een lokale inclusie agenda.

22 april

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

22 april

Dit event geeft de mogelijkheid om mee te discussiëren over het Zero Pollution Action Plan, de grootste beleidsprioriteit van voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie voor de overgang naar een groenere economie.

22 april

Wilt u meer weten over wat werkt voor de inzet van informele ondersteuning voor jongvolwassenen? En wilt u meer zicht krijgen op de werkzame bestanddelen vanuit uw rol en taak als gemeente op dit gebied? Doe dan mee aan het webinar ‘Support voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie’.

22 april

Dit voorjaar houden we 12 regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. Ook in uw provincie! Bent u gemeenteambtenaar en zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaringen om te delen? Schrijf u dan nu in!

23 april

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten nodigt u van harte uit voor de Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op vrijdag 23 april. Het thema van dit jaar is ‘De Kracht van de Samenleving’.

24 april

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden in gesprek met elkaar en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Dit gebeurt altijd op een interactieve wijze.

24 april

Raadsleden en griffiers die vragen hebben over de Omgevingswet kunnen inlopen tijdens het online spreekuur van de VNG. In dit spreekuur kunt u alles vragen over bevoegdheden, rol en positie van de Raad, noodzakelijke besluiten die dit jaar genomen moeten worden en de keuzes die de Raad moet maken. 

25 april

Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen, is het zinvol huidige en toekomstige professionals goed toe te rusten.