Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

9 februari

Iedereen vindt gezond en veilig werken belangrijk, maar toch is het soms lastig daar op een goede manier naar te handelen. Hoe creëert u een cultuur waar aandacht voor gezond en veilig werken en vitaliteit normaal is? En hoe ziet de toekomst van het hybride werken er uit?

9 februari

Veel gemeenten hebben recentelijk deelgenomen aan het onderzoek van de VNG: ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, uitgevoerd door SCC Consultancy. Dit onderzoek laat zien dat de dienstverlening aan ondernemers door veel gemeenten is geïntensiveerd, uitgebreid en geïnnoveerd.

9 februari

Op dinsdag 9 februari 2021 vieren we de ondertekening van de Uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek (ZES). Vanaf 2025 kunnen zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden. Met de Uitvoeringsagenda worden stappen gezet om deze invoering gezamenlijk goed te laten verlopen.

11 februari

Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. 

11 februari

Hoe spoor je als gemeente malafide zorgaanbieders op? Wat zijn veelgebruikte tactieken van zulke organisaties en welke vormen van zorgfraude zijn er allemaal? Duik met Divosa en VNG Naleving in de wereld van de zorgfraude en krijg handvatten om deze fraude herkennen en te voorkomen.

11 februari

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

11 februari

Hoe kunnen we op een veilige manier de informatie delen die nodig is om een jongere optimaal te ondersteunen, met waarborging van de privacy? Wat mag er juridisch? Hebben we het goed ingericht? En hoe delen we gegevens zorgvuldig en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de jongere?

11 februari

Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In onze masterclass leert u hoe u deze methodiek kunt toepassen.

12 februari

Op vrijdagochtend 12 februari vindt (online) de uitgestelde Algemene ledenvergadering plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Op de agenda staan onder andere de voorbereiding op landelijke verkiezingen en kabinetsformatie, en de uitkomst van de onderzoeken naar kosten jeugd en Wmo.

12 februari

De Wvbvv beschouwd vanuit de rol van de coördinerend deurwaarder en derdebeslagene. Raak in dit (be)spreekuur beter bekend met deze rollen en de diverse stappen in het nieuwe werkproces.