Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

3 februari

[Deze tekst is bijgewerkt] In de tweede stakeholderbijeenkomst van 2021 wordt samen met de projectgroep Clean Vehicles Directive gekeken naar: wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? En hoe start u als organisatie met het aanleggen van laadinfrastructuur?

3 februari

Duurzame infra, hoe haalbaar is dat? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken. In deze bijeenkomst gaan zij het gesprek aan over de uitdagingen van de transitie naar een duurzame infrasector.

4 februari

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in 2 rondes van deelsessies in gesprek.

4 februari

In dit (be)spreekuur een verdieping op de Wvbvv: De rol van CDW, vaste beslagvolgorde, de beslagvrije voet en afloscapaciteit. Communicatie naar inwoners en de impact op verschillende groepen.

4 februari

Hoe zorg je ervoor dat iederéén een stem heeft in de energietransitie? Dus ook de 'zachte stemmen' en het 'stille midden'? Hoe geef je de opgehaalde input een plek in het democratische proces? En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom?

4 februari

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moeten de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De RVO organiseert hierover een online kennissessie, specifiek gericht op behandelaren van bouwaanvragen.

8 februari

Vanaf februari 2021 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met VNG Naleving de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 online trainingsdagen en een online terugkomdag.

9 februari

Op dinsdag 9 februari 2021 vieren we de ondertekening van de Uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek (ZES). Vanaf 2025 kunnen zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden. Met de Uitvoeringsagenda worden stappen gezet om deze invoering gezamenlijk goed te laten verlopen.

9 februari

Veel gemeenten hebben recentelijk deelgenomen aan het onderzoek van de VNG: ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, uitgevoerd door SCC Consultancy. Dit onderzoek laat zien dat de dienstverlening aan ondernemers door veel gemeenten is geïntensiveerd, uitgebreid en geïnnoveerd.

9 februari

Iedereen vindt gezond en veilig werken belangrijk, maar toch is het soms lastig daar op een goede manier naar te handelen. Hoe creëert u een cultuur waar aandacht voor gezond en veilig werken en vitaliteit normaal is? En hoe ziet de toekomst van het hybride werken er uit?