Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

31 oktober

Raad op Zaterdag is een dag met interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen. Aan bod komen: inclusieve gemeente, Omgevingswet, stedelijke transformatie, sociaal domein, 5G en digitaal debatteren.

2 november

We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Met een sterke basis kunnen we voorkomen dat kinderen onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is, moeten we natuurlijk wel goede zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van u op uw werk en daarbuiten? Daarover gaat het op de Voor de Jeugd Dag.

2 november

In deze webinar geven wij u niet alleen informatie en handvatten rondom handhaving Tozo, maar gaan we ook met elkaar in gesprek over o.a. het verantwoordingsprotocol en de rechtmatigheidseisen. In deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen te delen, waarbij u kunt aangeven wat goed gaat, maar ook waar u tegenaan loopt.

2 november

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

2 november

Op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt, is ingewikkeld. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen.

3 november

De overlast door eikenprocessierupsen viel in 2020 mee. Maar hoe kwam dat? En blijft dat zo in 2021? Het Kennisplatform Processierups houdt op 3 november een webinar voor gemeenten.

3 november

Op dinsdag 3 november trappen we namens Tour de Force een nieuwe reeks kenniscafés af gericht op lopen en fietsen in de Omgevingswet. Samen met u gaan we leren van uitgewerkte Omgevingsvisies en ontdekken we de verbinding tussen de onderdelen van de Omgevingswet.

3 november

Al sinds de visie van Dannenberg verscheen in 2015 praten we erover: de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten. Hoe maken we samen die transitie, waarbij meer verantwoordelijkheden – die nu nog bij een beperkt aantal centrumgemeenten liggen – straks bij alle gemeenten gaan landen?

3 november

Al sinds de visie van Dannenberg verscheen in 2015 praten we erover: de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten. Hoe maken we samen die transitie, waarbij meer verantwoordelijkheden – die nu nog bij een beperkt aantal centrumgemeenten liggen – straks bij alle gemeenten gaan landen?

3 november

Het afgelopen voorjaar waren we vanwege corona helaas genoodzaakt de 5 regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht op de zorg af te blazen. Dit najaar organiseren we deze bijeenkomsten alsnog, maar dan online. Het maximale aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt 50 en per workshop 25. Meld u dus snel aan!