Webinar gemist?
9 februari

Goed bedoeld, goed gepland en toch een andere uitkomst dan gehoopt. In zo'n geval kun je spreken van een 'briljante mislukking'. Het Risico Platform Overheden houdt een bijeenkomst met Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht.

9 februari

Digitalisering is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Regelmatig zijn er dan ook nieuwe Europese voorstellen voor wet- en regelgeving. In deze bijeenkomst gaat Kenniscentrum Europa Decentraal dieper in op het thema digitalisering met onder meer een interactieve tijdlijn en panelgesprek.

10 februari

U bent lid van de werkgeverscommissie en in uw gemeente staat een vacature open voor een nieuwe griffier. Hoe zorgt u voor een goede functieomschrijving? Hoe verloopt het selectieproces? Welke keuzes moeten er gemaakt worden bij het aanstellen van een griffier?  

13 februari

De VNG en het ministerie van BZK willen gemeenten ondersteunen bij de implementatie van een nieuwe participatieverordening. Dit is de 3e van 4 bijeenkomsten die we houden om te achterhalen waar behoefte aan is en waar gemeenten tegenaan lopen.

14 februari

In het coalitieakkoord staat dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor inwoners vanaf 65 jaar. Hebt u vanuit uw gemeente of GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vragen rondom deze nieuwe rol? Deel ze in deze online vraag- en antwoordsessie.

15 februari

De energietransitie is volop in uitvoering. Er is in de vorige raadsperiode al veel in gang gezet, en de huidige energiecrisis heeft de urgentie alleen maar verder vergroot. U als wethouder bent daarbij een belangrijke spil. De VNG staat naast u en helpt u graag op weg met deze masterclass. 

17 februari

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.