Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

25 juni

Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen, in één dag! Dat biedt de online cursus Gemeentelijke Financiën. We leggen diverse financiële begrippen uit die u in het dagelijks werk vaak tegen komt. Daarnaast krijgt u een goed beeld van waar het geld van de gemeente vandaan komt, waar het heen gaat en via welk proces dit gebeurt. 

26 juni

Deze bijeenkomst is een vervolg op de werkconferentie van 31 januari jl. Tijdens die energieke conferentie kwamen thema's aan bod waar gemeenten actief mee aan de slag zijn gegaan of tegenaan lopen.

29 juni

Elk jaar is de Dag van Zorg en Veiligheid dé plek waar alle actuele thema’s op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aan bod komen. Dit jaar ook! Met als belangrijk verschil ten opzichte van afgelopen jaren: we gaan digitaal.

1 juli

Hoe zorgt u ervoor dat u iedereen in een diverse samenleving bereikt, dat iedereen begrijpt wat er van haar of hem wordt gevraagd en daar vervolgens ook gehoor aan geeft? Onvermijdelijke vragen voor elke overheid in deze coronatijd. In het webinar ‘17 miljoen mensen en 1 boodschap - lessen van corona voor de nieuwe verscheidenheid’ gaan we dieper in op het bereiken van de hele samenleving.

8 juli

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

27 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

31 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

7 september

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze twee daagse kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko.

8 september

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

8 september

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie.