29 januari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid, hiernaast zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over het aanvullingsspoor bodem.

30 januari

In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

30 januari

Waarom en voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning nodig? Hoe organiseren we dit goed als gemeente?

30 januari

Design-stad Eindhoven huisvest een groeiende groep internationals. Wie profiteren er van deze bloeiende design economie en wie zijn de achterblijvers? Hoe bind je je als buren aan de expats next door? En welk beleid vraagt dit van de gemeente?

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

31 januari

Er zijn naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB in Nederland. Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft het verwerken van informatie. Vaak zijn mensen daardoor minder sociaal redzaam en hebben ze moeite om mee te doen in de samenleving.

1 februari

Welke verschillen bestaan er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen? Is dat een probleem? En welke oplossingen zijn mogelijk?

3 februari

In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

3 februari

De VNG Academie en het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam bieden een vijfdaagse masterclass aan waarin flexibiliteit in financieel denken en handelen en bestuurlijk adviseren centraal staan. Elke masterclass start met een inhoudelijke inleiding door een ervaren docent, waarin actuele kennis over het centrale thema wordt aangeboden. Vervolgens maakt u de vertaling en toepassing van die kennis naar de praktijk.  

4 februari

Wilt u inspiratie opdoen op het gebied van klimaatneutrale en circulaire infrastructuur om daarmee CO2-reductie tot stand te brengen? Kom dan tijdens de Week van de Circulaire Economie naar dit event. Opdrachtgevers en marktpartijen uit de hele sector zijn welkom om deel te nemen aan plenaire presentaties en werksessies over dit thema. 

4 februari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Gemeenten zijn ook van harte welkom tijdens deze sessies. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over ontgrondingen.