4 oktober

Hoe ondersteunen stedelijke acties rechtvaardige steden in de EU? Dit webinar belicht initiatieven waarmee steden rechtvaardiger kunnen worden. Er wordt gesproken over bereikte resultaten, resterende problemen en toekomstige mogelijkheden om steden te helpen bij te dragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 oktober

Begin oktober start weer de Week van de Toegankelijkheid. Van 4 tot en met 8 oktober zijn door het hele land activiteiten georganiseerd. Ook deze editie is er weer volop aandacht voor digitale toegankelijkheid. We maakten een selectie van webinars die interessant zijn voor medewerkers bij gemeenten.

5 oktober

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

5 oktober

Hoe blijft een gemeentebestuur in de digitale wereld het voortouw nemen in maatschappelijke orde en veiligheid? Mogen inwoners erop rekenen dat hun gemeente weet wat er gaande is in de digitale wereld? En hoe moet u handelen als de openbare orde en veiligheid in het geding komt?

5 oktober

Vanaf augustus 2020 is een grote groep professionals uit het jeugdveld aan de slag gegaan om een voorstel te doen voor een minimale set productcodes (inmiddels prestatiecodes). We horen graag uw feedback over het prestatiecodemodel. De rondetafellsessies worden georganiseerd op 5 en 7 oktober.

5 oktober

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator. 

6 oktober

Hoe zorgt u voor voldoende toegankelijke stemlokalen in uw gemeente? En hoe zit het met toegankelijke en begrijpelijke informatie over de verkiezingen? Kom meer te weten over toegankelijke stemlokalen en een toegankelijk stemproces in dit webinar, dat plaatsvindt tijdens de Week van de Toegankelijkheid. 

6 oktober

Deze workshop is bedoeld om 4 nieuwe thema's voor de stedelijke agenda voor de EU te verkennen: steden van gelijkheid, groene steden, voedsel en duurzaam toerisme. Dit event biedt gemeenten de mogelijkheid om alvast bekend te worden met de toekomstige prioriteiten voor de stedelijke agenda.

7 oktober

Overheidsorganisaties zijn allemaal druk bezig (en verplicht) om hun websites toegankelijk te maken en/of te houden. Toegankelijke teksten zijn cruciaal. Maar daarmee niet per se begrijpelijk.

7 oktober

Vanaf augustus 2020 is een grote groep professionals uit het jeugdveld aan de slag gegaan om een voorstel te doen voor een minimale set productcodes (inmiddels prestatiecodes). We horen graag uw feedback over het prestatiecodemodel. De rondetafellsessies worden georganiseerd op 5 en 7 oktober.