Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

24 september

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

25 september

Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. De formele ALV is uitgesteld naar 25 september 2020. Wij hopen van harte u – digitaal – te mogen begroeten en vragen u daarom deze middag alvast in uw agenda te reserveren. 

28 september

Ernstige woonoverlast komt steeds vaker voor. Hoe gaat u daarmee om, wat kunt u doen om de overlast te stoppen, de overlastgever de juiste zorg te bieden en de omwonenden rust te geven? Ontdek het tijdens dit webinar over de ‘ins & outs van de Wet aanpak woonoverlast’.

29 september

Sinds 1 januari 2015 heeft iedereen recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is het tijd voor reflectie: wat is de afgelopen 5 jaar bereikt? En dient cliëntondersteuning nog steeds hetzelfde doel zoals destijds bedacht?

1 oktober

Het najaarscongres van het NGB, gecombineerd met de jaarvergadering/ALV.

1 oktober

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

1 oktober

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) worden door allerlei organisaties en individuen in heel Nederland speciale activiteiten georganiseerd gericht op het het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Deze activiteiten worden georganiseerd onder de vlag van 'Kom erbij!'.

1 oktober

Het A&O fondsen Festival is hét festival voor professionals die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, HRM en vitaliteit van mens en organisatie. En die werkzaam zijn bij een gemeente, een gemeentelijke organisatie, provincie of waterschap. Met een programma boordevol toekomstgerichte inspiratie voor vitale medewerkers in wendbare organisaties.

5 oktober

Hoe kunt u als HR-professional ambtenaren gemotiveerd, gezond en inzetbaar houden? Deze en vele andere aspecten rondom duurzame inzetbaarheid worden behandeld in de de leergang Duurzame Inzetbaarheid. De 5-daagse leergang start 5 oktober en eindigt 19 april (dag 6 is een terugkomdag).

6 oktober

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.