23 januari

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die we stap voor stap en wijk voor wijk uitvoeren. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en steeds verder opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om uw kennis en netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.

23 januari

Als u in de zorg of het sociaal domein werkt dan is de strafrechtketen niet direct gesneden koek. Terwijl een deel van de mensen waar u mee werkt daar ongetwijfeld wel mee te maken heeft. Wat gebeurt er allemaal in het proces van aanhouding tot vervolging?

23 januari

Tijdens deze conferentie bespreken we de laatste ontwikkelingen, delen we kennis en ervaringen, en gaan we in gesprek over een effectieve(re) samenwerking rondom zorg en veiligheid. Zet deze datum daarom alvast in uw agenda!

23 januari

Van 23 tot 26 januari 2020 komen de mondiale topcombinaties van paard en ruiter uit de dressuur- en springsport naar de RAI. Bij die gelegenheid wordt de routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarin staat hoe de sportsector de ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk wil gaan brengen.

29 januari

Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

30 januari

Design-stad Eindhoven huisvest een groeiende groep internationals. Wie profiteren er van deze bloeiende design economie en wie zijn de achterblijvers? Hoe bind je je als buren aan de expats next door? En welk beleid vraagt dit van de gemeente?

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

12 februari

Welke stappen kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben dit al gezet naar inclusiever onderwijs? U komt het te weten bij de Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs.

18 februari

Op verzoek van de Nederlandse ambassade in Israël, delen wij graag de uitnodiging van onze Israëlische zusterorganisatie, de Federatie van Lokale Overheden in Israël, voor de MuniExpo 2020 in Tel Aviv (18 t/m 20 februari 2020).

25 februari

De rol van de steden in de energietransitie staat centraal op een conferentie in Wenen, georganiseerd door verscheidene organisaties. De conferentie is op dinsdag 25 februari in Wenen. In de steden is het noodzaak het hitte-eilandeffect te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren door minder CO2-uitstoot.

27 maart

Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving. Daarover gaat het VNG Resilience Congres op maandag 25 november van VNG Risicobeheer.