Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

18 juni

Deze online sessie staat in het teken van de (verdeling van de) financiële middelen voor de nieuwe Wet inburgering, specifiek voor financieel consulenten van gemeenten.

21 juni

De Europese Unie streeft ernaar om in 2030 100 klimaatneutrale steden te hebben. Tijdens dit online event, op 14 en 21 juni, treffen overheden en ondernemers elkaar met dat doel voor ogen.

22 juni

Veel gemeenten hebben de ambitie te sturen en monitoren op basis van het feitelijk energiegebruik, maar hoe pak je dat aan als het om je eigen vastgoedportefeuille gaat?

22 juni

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ontwikkeld.

22 juni

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: DuboCalc. 

22 juni

Tijdens een virtuele demonstratie wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De resultaten van de ontwikkeling van het Omgevingsloket worden getoond, er wordt ingezoomd op de functionele kant van het DSO en wat dit betekend voor o.a. planmakers en vergunningverleners.

22 juni

Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving helpt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen om wijken of buurten aardgasvrij te maken. In DEGO zijn lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals het bouwjaar, het energielabel en de WOZ-waarde opgenomen.

22 juni

De Belastingdienst kiest voor de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht. Hierbij steunen ze niet alleen op controles (verticaal toezicht), maar juist op de fiscale beheersings- en monitoringsmaatregelen van de belastingplichtige (gemeente). In dit webinar bespreken we wat dit betekent voor gemeenten.

22 juni

Maarten Bouwhuis gaat in gesprek met mantelzorgers en professionals over de betekenis van mantelzorg voor de Nederlandse samenleving en de opgaven waar we voor staan.

23 juni

In de 'Zeven goede gewoonten' heeft het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd samen met het EHDK de zorgvuldigheidseisen voor inkoop vastgelegd. In deze ZOOMinn onderzoeken we met elkaar waar uw regio staat met het toepassen van de Zeven goede gewoonten.