Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

29 september

Vanaf 26 oktober kunnen gemeenten nieuwe aanvragen indienen voor rijkssubsidie voor grotere woningbouwprojecten. Voor deze tranche is € 225 mln. beschikbaar. Wilt u weten hoe uw project succesvol aanspraak kan maken? De themasessie op 29 september van het programma Stedelijke Transformatie helpt u op weg.

29 september

Sinds 1 januari 2015 heeft iedereen recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is het tijd voor reflectie: wat is de afgelopen 5 jaar bereikt? En dient cliëntondersteuning nog steeds hetzelfde doel zoals destijds bedacht?

29 september

Uit onderzoek blijkt dat wegontwerp kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof door het verkeer. Tijdens de expertsessie bespreken we de bevindingen met de deelnemers en kijken we samen welke kansen er zijn om dit onderwerp verder te brengen.

30 september

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert op woensdag 30 september een digitale conferentie met als thema 'Voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen'. Centraal staat het belang van vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van effectieve interventies om risicogedrag te voorkomen en een positieve ontwikkeling te stimuleren. 

30 september

Hoe houdt u als raadslid voldoende zicht op de financiën binnen de gemeente tijdens de coronacrisis? Wat kunt u bijvoorbeeld doen met de begroting en hoe stuurt u hierop? Tijdens deze interactieve online sessie biedt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden u nieuwe inzichten op dit gebied.
 

30 september

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hoe start u zo'n proefproject?

30 september

Het Besluit SUWI en de Regeling SUWI zijn gewijzigd en gaan op 1 januari 2021 in. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Wat betekent deze wijziging voor uw regio?

30 september

In deze sessie geven wij een inzicht in waar u rekening mee moet houden in de overgangsfase van het omgevingsplan en geven wij u praktische handvatten hoe u deze fase in kunt richten.

1 oktober

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) worden door allerlei organisaties en individuen in heel Nederland speciale activiteiten georganiseerd gericht op het het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Deze activiteiten worden georganiseerd onder de vlag van 'Kom erbij!'.

1 oktober

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoe kunt u als gemeente ertoe bijdrage dat ook mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen? Welke hulpmiddelen zijn er en wat kunt u met verlichting doen om het gebouw toegankelijk te maken? Vragen waarop de Oogvereniging u antwoord wil geven in een online bijeenkomst.