Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

7 april

Op dinsdag 7 april kunt u om 14.00 uur live deelnemen aan het webinar 'implementatie van de omgevingstafel'. In dit webinar hoort u alles over de 'intaketafel' en de 'omgevingstafel' én u kunt vragen stellen. Bent u erbij?

7 april

De studiedag van het NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering, op 7 april gaat niet door. De organisatie probeert op die dag wel een aantal webinars te organiseren. 

7 april

Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? De interbestuurlijke leerreis geeft u gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat u de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum van 1 januari 2021 optimaal kunt benutten.

8 april

In april organiseert VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) 5 regionale, gratis toegankelijke bijeenkomsten 'Tools voor Toezicht'. Na deze bijeenkomst heeft u als gemeente praktische tools in handen om u nog beter te wapenen tegen fouten en fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

9 april

Wat houdt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in? Hoe bereid je je als gemeente het beste op de Wkb voor? En wat is het nut en de noodzaak om proefprojecten te starten? 

9 april

Kom naar hét symposium over GWW in de praktijk. Het potentieel aan duurzaamheidswinst in de grond-, weg- en waterbouw is enorm. Die winst valt te boeken in planvorming, aanleg, aanbestedingen en in beheer en onderhoud. Het delen van kennis en praktijkervaringen staat deze dag voorop.

9 april

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen met dementie en hun omgeving. Zoals het vergroten van bewustwording en voorlichting over dementie en het organiseren van passende persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

9 april

Wat komt er allemaal kijken bij de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers? Hoe kan het projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel u hierbij ondersteunen? Welke voorzieningen zijn er? Tijdens het webinar krijgt u antwoord op deze vragen. 

10 april

Op vrijdag 10 april organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede webinar over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Het is weliswaar Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch voor gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden.                                                

14 april

Ernstige woonoverlast komt steeds vaker voor. Hoe gaat u ermee om, wat kunt u doen om de overlast te stoppen, de overlastgever de juiste zorg te bieden, en de omwonenden rust te geven? Dat komt in deze verdiepingsbijeenkomst aan de orde.