17 januari

Deze 6-daagse leergang biedt alle tools om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan, dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Voor iedereen die bij gemeenten en Omgevingsdiensten verantwoordelijk is voor - of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan.

18 januari

Welke verschillen bestaan er tussen lokale partijen en de lokale afdelingen van landelijke partijen? Is dat een probleem? En welke oplossingen zijn mogelijk?

20 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

20 januari

Aan de slag met de Omgevingswet cursus: train de trainer 

20 januari

Tijdens deze verdiepende bijeenkomst wordt ingegaan op de manieren waarop u als gemeente het indicatieproces anders kan inrichten. Aan bod komen onder andere het juridische aspect (welke ruimte geeft de Wmo?) en het cliëntperspectief (hoe sluiten we beter aan bij de behoefte van de cliënt?

21 januari

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), is een relatief nieuwe rol. Het blijkt dat er veel behoefte bestaat om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en positie van de FG, welke competenties er nodig zijn en hoe je hier als FG het beste aan kunt werken.

22 januari

In deze bijeenkomst wordt nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

22 januari

Waarom en voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning nodig? Hoe organiseren we dit goed als gemeente?

23 januari

De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. Op donderdag 23 januari in Den Bosch.

23 januari

Dit webinar is de online versie van de workshop over een praktische aanpak voor implementatie van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), die eerder werd gegeven tijdens regiobijeenkomsten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).