Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 mei

Naar verwachting mag de schuldhulpverlener in juli van dit jaar SUWI raadplegen ten behoeve van het plan van aanpak. Tijdens dit (be)spreekuur gaan we in op bronbevraging in het algemeen en in het bijzonder de inlees- en inkijkfunctionaliteit van SUWI. 

17 mei

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden?

17 mei

Een klimaatbestendige inrichting in 2030, dat is een pittige opgave. Waar begint u? Met wie werkt u samen? Waar stelt u uw vragen? De VNG en het ministerie van IenW presenteren de resultaten van het VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie. In 2 sessies hoort u praktische tips en verrassende inzichten. 

18 mei

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

18 mei

Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving helpt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen om wijken of buurten aardgasvrij te maken. In DEGO zijn lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals het bouwjaar, het energielabel en de WOZ-waarde opgenomen.

18 mei

TNO ontwikkelde in 2020 samen met de gemeente Zoetermeer een nieuwe methodiek voor datagedreven werken in de energietransitie, waarbij data over de sociale en fysieke infrastructuur tot inzichten voor de warmtetransitie kunnen leiden. Dit webinar is de eerste bekendmaking van de ins en outs van dit onderzoek.

19 mei

Hebt u als volksvertegenwoordiger soms buikpijn omdat er lastige knopen doorgehakt moeten worden over de energietransitie? Slaapt u wel eens slecht omdat u voorziet welke kritische vragen er op u af zullen komen als een omstreden besluit genomen gaat worden?

19 mei

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

19 mei

Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft u veel persoonsgegevens nodig van cliënten. De uitkering moet immers worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager.

20 mei

Samenwerkingen tussen gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties werpen hun vruchten af op het gebied van prettig wonen. Dit congres biedt inspiratie om deze samenwerking verder te versterken.