Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 september

Het lokaal bestuur is volop in beweging. Dat vieren we graag online met u in een democratische dag vol vernieuwing. Noteer deze dag alvast in uw agenda!

7 juli

Op 7 juli is er een (eerste) webinar over reorganisatie-ontslag en de ontslagprocedure bij de sectorale ontslagcommissie. Dit webinar is ter vervanging van de informatiebijeenkomsten die in maart en april gehouden zouden worden over de ontslagprocedures bij reorganisatie en langdurende arbeidsongeschiktheid.

8 juli

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

8 juli

Webinar voor wethouders. Tijdens dit uur neemt Marianne van den Anker (landelijk ambassadeur Eén tegen eenzaamheid) u mee in vele inspirerende voorbeelden uit het land en voeren we het gesprek over de borging van het maatschappelijk initiatief dat tijdens de coronacrisis is ontstaan en de verduurzaming van de aanpak tegen eenzaamheid.

8 juli

Tijdens de online bijeenkomst staan we stil bij de ondertekeningen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen 6 regio's van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), netbeheerders en Rijk. Staatssecretaris Van Veldhoven en Bert Klerk (voorzitter stuurgroep NAL) gaan in gesprek met regionale bestuurders over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de regio’s.

8 juli

In een persoonlijke (video)gesprek van 10 minuten kunt u uw vragen en dilemma’s voorleggen aan medewerkers van het Trimbos Instituut, zij delen graag hun ervaringen en kennis met u.

9 juli

De Zorgladder Mantelzorg is een hulpmiddel voor professionals en gemeenten. Aan de hand van de 5 verschillende treden kijkt u integraal wat er nodig is om tot goede mantelzorgondersteuning te komen. De Zorgladder kan helpend zijn voor een stevig mantelzorgbeleid binnen uw gemeente.

9 juli

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

10 juli

Op vrijdag 10 juli wordt een webinar gehouden over de UWV-ontslagprocedure bij langdurende arbeidsongeschiktheid. 

10 juli

Langzamerhand worden werk, (arbeidsmatige) dagbesteding en sociale werkvoorziening weer opgestart. Veel mensen in een kwetsbare positie helpt dit om weer structuur in de dag te krijgen en van waarde te zijn voor de samenleving. Het rapport 'De brede baten van werk' van het CPB en het SCP laat bovendien zien dat werk voor kwetsbare groepen ook leidt tot lager Wmo- en ggz-gebruik.