Het versterken van de leefwereld van jongeren en gezinnen is nodig voor de transformatie jeugdhulp. Deze interactieve ZOOMinn gaat over verbinding tussen lokale en regionale ondersteuning en contractering. 

Organisatie van de toegang is vooral lokaal ingericht, maar ook regionaal (langs verschillende verwijzers) is de inzet van (gespecialiseerde zorgaanbieders) nodig. Verbinding tussen lokale en regionale ondersteuning en contractering is wenselijk in de NvO. Hoe organiseer je dat op zo’n manier dat het gewone leven van jeugd versterkt blijft worden, de 2e lijn voor de hand liggend werkt in de wijk, er samenwerking ten dienste van jeugd/gezinnen mogelijk is en er flexibel ondersteuning kan worden ingezet en weer afgebouwd als dat nodig is? Op 24 februari organiseert het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) hierover een interactieve ZOOMinn.

Locatie en tijd
  • Online
  • 15:30 - 17:00 uur
Doelgroep

Iedereen die zich bezig houdt met de implementatie van de NvO; denk daarbij aan projectleiders, transformatiemanagers & beleidsmedewerkers Professionals, ouders, jongeren, zorgaanbieders en overige partijen zijn ook van harte welkom om deel te nemen en een bijdrage te leveren. 

Kosten

Geen kosten

Organisator
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd