VNG Connect organiseert een zesdaagse leergang voor het maken van een omgevingsplan. Hierin worden de opgedane inzichten uit de pilots en praktijkproeven van de VNG gedeeld, vergroot u uw kennis, uw technische (wetgevings)vaardigheden en uw inzicht in wat de Omgevingswet voor uw specifieke rol betekent. 

Vanaf 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Elke gemeente heeft vanaf dat moment van rechtswege één omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Gemeenten moeten dit plan omvormen tot een omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels in samenhang zijn gebundeld. Dit wordt het juridische kader voor de hele fysieke leefomgeving. Daarbij kunnen we u ondersteunen met deze zesdaagse leergang.

U kunt zich nu inschrijven om deel te nemen aan de leergang die 20 januari a.s. van start gaat. De andere cursusdagen zijn op de volgende data gepland:

 • Dag 2: 26 januari 2022
 • Dag 3: 28 januari 2022
 • Dag 4: 10 februari 2022
 • Dag 5: 11 februari 2022
 • Dag 6: 18 februari 2022

Programma

Het programma van de 6-daagse leergang bestaat uit 4 modules:

 • Module 1: Inleiding (1 dag)
 • Module 2: Structuur van het Omgevingsplan (2 dagen)
 • Module 3: Overgangsrecht Ow en milieu in het omgevingsplan (2 dagen)
 • Module 4: Effectief voorbereid op inwerkingtreding (1 dag)
Locatie en tijd
 • Locatie en tijd zijn nader te bepalen.
Doelgroep
 • Deze leergang is voor iedereen die verantwoordelijk voor of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan. Meer specifiek: RO-juristen, planologen, gemeenterechtjuristen/ verordeningjuristen, milieu-experts en milieu-juristen die met het omgevingsplan werken bij gemeenten of omgevingsdiensten

Meer informatie
Organisator
VNG Connect