Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

In deze interactieve workshop staan de belangrijkste wijzigingen die met deze wetswijziging op uw af kunnen komen centraal evenals de best practices van andere gemeenten. U krijgt handvatten mee voor uw eigen gemeentelijke organisatie. Verder is er alle ruimte om elkaars ervaringen tot nu toe met elkaar te delen.

  • Kijk voor overige data in onze agenda.

Programma 

De workshop duurt de gehele dag. De volgende onderstaande onderwerpen staan centraal:

  • Inzicht in de wetswijziging;
  • De interpretaties van de commissie BADO naar aanleiding van de uitgebrachte Notitie Rechtmatigheidsverantwoording;
  • Inzicht in wat nodig is als onderbouwing bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.
  • Best practices van een risicoanalyse, intern control framework en inrichting interne controle.

De workshop wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen Linda Braam en Jolanda van Tongeren. Beiden zijn werkzaam binnen een gemeente en nauw betrokken bij de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording.

Na afloop van de workshop: 

  • Heeft u inzicht in de wetswijziging;
  • Bent u in staat de interpretaties van de commissie BADO naar aanleiding van de uitgebrachte “Notitie Rechtmatigheidsverantwoording” te vertalen naar de praktijk;
  • Heeft u inzicht in en beschikt u over handvatten wat er nodig is als onderbouwing bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording;
  • Heeft u inzicht in de impact en de wijze waarop uw gemeente dat binnen de organisatie kan borgen of heeft geborgd.
Locatie en tijd

Online

Doelgroep

Ambtenaren

Kosten

€ 550,- (excl. btw)

Meer informatie
Organisator
VNG