Een inclusieve samenleving begint bij inclusief onderwijs. Dit is recent weer onder de aandacht gekomen dankzij een rapport van de Kinderombudsman (zie onderaan dit bericht) waarin zij aanbeveelt om inclusief onderwijs het einddoel van passend onderwijs te maken. Ook wethouders kunnen bijdragen aan inclusiever onderwijs.

In deze bijeenkomst krijgen wethouders de kans om kennis op te doen en van elkaars ervaringen te leren. Het doel is dat zij met ideeën voor concrete acties om het onderwijs in hun gemeente inclusiever te maken 'naar huis gaan'.

Centraal staat de vraag: Hoe kun je als wethouder de regie nemen in de samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeente om te zorgen voor minder discriminatie en meer inclusie in het onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden zal eerst het probleem geschetst worden door een ervaringsverhaal en een uitleg vanuit de mensenrechten. Vervolgens gaan we aan de hand van een praktijkvoorbeeld bespreken hoe wethouders kunnen bijdragen aan een oplossing.  

Aan het woord komen:

 • Mr. dr. Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen, lid van het College voor de Rechten van de Mens
 • Corrie Eriks, waarnemend rector-bestuurder van Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg op Texel
 • Lotte Sybesma, ervaringsdeskundige
 • Burgemeester Otwin van Dijk van gemeente Oude IJsselstreek (dagvoorzitter)
   
 • Meer informatie over de sprekers (pdf)
Locatie en tijd
 • Online te volgen van 11.00 uur–12.15 uur. Er is veel ruimte voor interactie en vragen.

 • De bijeenkomst zal volledig via Microsoft Teams plaatsvinden. In een eerdere versie van dit agenda-item was er sprake van een fysieke component, maar deze kan vanwege de strengere coronamaatregelen niet doorgaan.

Doelgroep
 • Wethouders onderwijs en/of inclusie.
Kosten
 • Geen.
Meer informatie
 • Lees het rapport van de Kinderombudsman

 • In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Alle gemeenten zijn inmiddels verplicht om uitvoering te geven aan dit verdrag middels een Lokale Inclusie Agenda. Lees op de webpagina van het project Iedereen doet mee! meer over dit verdrag, de Lokale Inclusie Agenda en hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij het werken aan een toegankelijke en inclusieve gemeente. Onderwijs & Ontwikkeling is een van de levensdomeinen die je als gemeente aan bod kunt laten komen in een Lokale Inclusie Agenda.
Organisator
VNG-project Iedereen doet mee!