Op 22 juni is de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) in consultatie gegaan. Dit webinar, speciaal voor bestuurders, gaat in op de conceptwet, de belangrijkste punten met betrekking tot de consultatie, de koppeling met de Transitievisie Warmte (TVW) en de Omgevingswet.

De Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) geeft invulling aan de regiefunctie van gemeenten binnen de wijkgerichte aanpak om woningen aardgasvrij te maken. Over de invulling van de wet heeft de VNG samen met andere decentrale overheden de afgelopen maanden intensief en productief overleg gevoerd met het ministerie van EZK. Daarbij heeft de VNG de input van de verschillende gemeenten meegenomen. Veel van deze input is verwerkt in het huidige concept van de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Van de consultatie, die nog open staat tot 3 augustus, zullen wij nog uitgebreid gebruikmaken om de nog openstaande punten in te brengen. Bestuurlijk zijn we nog steeds in overleg en dat zullen we blijven.

In dit webinar gaat Niels Hanskamp (beleidsmedewerker Programma Energie) in op:

  • de conceptwet Collectieve Warmtevoorziening
  • de belangrijkste punten met betrekking tot de consultatie
  • de koppeling met de Transitievisie Warmte (TVW) en de Omgevingswet

Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.

Locatie en tijd
  • Online, vanaf uw eigen werkplek
  • 16.00 -¬†17.00 uur
Doelgroep

Bestuurders (burgemeesters, wethouders, raadsleden)

Kosten

Geen

Organisator
VNG