Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. Met het preventieplan ‘Stop het stapelen’ willen we gemeenten een handvat bieden om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

We houden in samenwerking met ervaringsdeskundigen 3 werksessies over het preventieplan, ook bij u in de buurt!

  • NB: deze eerste werksessie is in 's-Hertogenbosch. Kijk voor de andere sessies in onze agenda!

Het goede nieuws is dat je als gemeente veel kunt doen om een stapeling van problemen te voorkomen. Het doel is dat onze inspanningen leiden tot een fijner en stabieler leven voor inwoners, minder veiligheidsrisico’s en minder druk op organisaties in de zorg- en veiligheidssector en op gemeenteambtenaren. De opgedane kennis en ervaringen van onder andere de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Bilt vormen de basis voor het preventieplan ‘Stop het stapelen’.

Tijdens de sessie gaat u voor uw eigen gemeente aan de slag. Doel: lokaal een (vervolg) stap te nemen om stapelingen van problemen bij inwoners in een kwetsbare positie te verminderen. U komt collega-beleidsmedewerkers uit andere gemeenten tegen, wisselt ervaringen uit en kunt samen met ervaringsdeskundigen en anderen aan de slag.

Locatie en tijd
  • 's-Hertogenbosch
  • 10.00 - 13.00 uur
Doelgroep
  • Beleidsmedewerkers, professionals gemeenten, procesregisseurs
Kosten
  • Geen
Meer informatie
Organisator
VNG