Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

maart 2019

26 mrt

De DSO-dag is een combinatie van de Ateliersessie van VNG en de Kwartaaldemonstratie van Aan de slag met de Omgevingswet. De DSO-dag biedt interessante informatie voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

26 mrt

Bij relatieproblemen kan een relatietherapie of -cursus een belangrijke bijdrage leveren aan het verstevigen van het ouderschap bij partners. En dus een (v)echtscheiding voorkomen of de gevolgen ervan voor kinderen in ieder geval beperken.

27 mrt

In het kader van INTERREG V Deutschland-Nederland worden twee stakeholdersconferenties georganiseerd. U wordt geïnformeerd over de resultaten van het lopende programma en u krijgt de mogelijkheid ideeën te delen voor het nieuwe programma in de periode 2021-2027.

27 mrt

Het Haarlemse Debat- en cultuurpodium De Pletterij organiseert samen met de Stedenband Haarlem-Mutare de komende maanden vijf debatten over de gevolgen van klimaatverandering. Het tweede debat is op woensdag 27 maart.

27 mrt

Het Haarlemse Debat- en cultuurpodium De Pletterij organiseert samen met de Stedenband Haarlem-Mutare de komende maanden vijf debatten over de gevolgen van klimaatverandering. Het laatste en vijfde debat is o 29 mei.

28 mrt

Wilt u aanwezig zijn bij de lancering van onze publicatie ‘Inspiratiebundel organiseer ervaringsdeskundigheid'? Meld u dan aan. De lancering vindt plaats samen met beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen die hebben meegewerkt aan deze bundel.

28 mrt

Platform31 inventariseerde twintig succesvolle voorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van (mkb-)ondernemerschap bevorderen. Aan de hand hiervan wordt nagegaan wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren.  

28 mrt

De eerste landelijke netwerkbijeenkomst mensenhandel. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de stand van zaken van het landelijk programma. De VNG en CoMensha gaan gemeenten ondersteunen in de aanpak, en presenteren het plan van aanpak hiervoor.

28 mrt

70% van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Hoe laat u die bedrijven nu optimaal bijdragen aan de ambities van de gemeente of regio?

28 mrt

Wilt u in één dag worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het gemeentelijk afval- én grondstoffenbeheer en uw collega's ontmoeten? Het thema van Grondstoffencongres is dit jaar 'Gewoon doen!'. 

28 mrt

De herziening van de financiële verhouding is een onderwerp met consequenties voor alle gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst leggen VNG-medewerkers uit hoe de huidige verdeelsystematiek in elkaar zit en gaan zij in op de stand van zaken van de herziening.

29 mrt

Maatschappelijke diensttijd (MDT) daagt alle jongeren uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen voor hun eigen toekomst. Dit door zich een periode vrijwillig in te zetten. Een flink aantal gemeenten heeft inmiddels al laten weten met MDT aan de slag te willen gaan.

29 mrt

Banenafspraak; van 25.000 extra banen bij de overheid naar 125.000 extra banen samen met de markt. Hierover organiseert VSO vier inspiratiesessies in het land. De VNG praat gemeenten voorafgaand aan de sessies bij over over de regelgeving, bestuurlijk afspraken en werkagenda die daar uit voortkomt.

29 mrt

Maatschappelijke diensttijd (MDT) daagt alle jongeren uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen voor hun eigen toekomst. Dit door zich een periode vrijwillig in te zetten. Een flink aantal gemeenten heeft inmiddels al laten weten met MDT aan de slag te willen gaan.