Waarom en voor wie is onafhankelijke cliëntondersteuning nodig? Hoe organiseren we dit goed als gemeente?

Om samen te zoeken naar antwoorden op deze vragen bent u van harte uitgenodigd voor de verdiepende bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). U krijgt inspirerende voorbeelden van koplopergemeenten en u gaat zelf de slag met een aanzet voor (door)ontwikkeling in uw eigen gemeente. Aan de hand van de drie dimensies uit de recent ontwikkelde inventarisatiematrix (levensdomeinen, doelgroepen en toegang tot zorg en ondersteuning) wordt onder de leiding van Movisie, voor uw gemeente inzichtelijk wat de lokale situatie aangaande cliëntondersteuning is en waar uw krachten en uitdagingen liggen.

Locatie en tijd

Gouda, Huis van de Stad op donderdag 30 januari van 09:00 tot 13:00 uur.

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, raadsleden. Om ervoor te zorgen dat het niet bij inspiratie blijft vragen wij u met een klein ‘team’ te komen. Hierbij moet u denken aan een beleidsmedewerker of een medewerker in de toegang van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan aanbieders van cliëntondersteuning of een vertegenwoordiger vanuit het perspectief van de cliënt en/of de mantelzorger.

Kosten

Geen kosten.

Organisator
Significant Public organiseert deze Merkbaar Beter Thuis bijeenkomst in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).