Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

juni 2019

25 jun

De North Sea conferentie van 2019 gaat over gemeenschappelijk en verantwoordelijk beheer van de Noordzee.

25 jun

Rijkswaterstaat - InfoMil en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet nodigen u van harte uit voor de Schakeldag. De Schakeldag is al jaren de uitgelezen kans om in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving.

25 jun

Platform31 organiseert in opdracht van het ministerie van BZK en VNG leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken.

25 jun

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. 

27 jun

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Bent u hoofd financiën, financieel medewerker of specialist? Dan zijn deze dagen bedoeld voor u!

27 jun

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. 

27 jun

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

27 jun

In Friesland zijn honderden lokale energie-initiatieven. Zij willen vaak zelf het heft in handen houden bij energieopwekking en -besparing. Hoe kan Right to Challenge helpen om hun ambities waar te maken? En hoe verloopt dan de afstemming en samenwerking met overheden?

27 jun

De Retailagenda houdt in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp een intervisie over slimme distributie en lokale platforms.

27 jun

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd organiseert een expertteamdag. Daarbij wisselen expertteams kennis en ervaring uit over leren van complexe casuïstiek rond jeugd.

27 jun

In elke regio is een expertteam actief, dat ingezet kan worden voor het meedenken over een maatwerkoplossing bij complexe casuïstiek. De 42 teams doen dat elk in hun eigen regio, maar willen ook graag van elkaar leren. Daarom organiseert het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd deze expertteamdag.