Een klimaatbestendige inrichting in 2030, dat is een pittige opgave. Waar begint u? Met wie werkt u samen? Waar stelt u uw vragen? De VNG en het ministerie van IenW presenteren de resultaten van het VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie. In 2 sessies hoort u praktische tips en verrassende inzichten. 

In 2019 en 2020 heeft de VNG 30 gemeenten ondersteund bij het werken aan klimaatadaptatie. Dit VNG-aanjaagprogramma kwam voort uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. 12 adviseurs hebben de gemeenten op allerlei manieren op weg geholpen, de ondersteuning was op maat en doelgericht. De ervaringen hebben geleid tot inzichten en aanbevelingen. Wilt u weten welke? Volg dan deze bijeenkomst. De sprekers wijzen u de weg in de wereld van klimaatadaptatie.

In 2 sessies hoort u de ervaringen van de betrokkenen adviseurs en vertellen bestuurders over hun ervaringen met werken aan klimaatadaptatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en VNG-beleidsdirecteur Albert Vermue nemen deel aan het gesprek.

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 11.30 tot 14.00 uur
Organisator
VNG en ministerie van IenW