Sinds de vorige werkconferentie over preventie in het zorgstelsel (5-11-2018) is er veel gebeurd. Zo wil het ministerie van VWS met de regio's een zogenoemde interventiegerichte aanpak ontwikkelen, en maakten ZN en de VNG afspraken over landsdekkende samenwerking (vastgelegd in een werkstructuur). Tijdens deze werkconferentie komt dit allemaal aan bod.

In de ochtend staan we stil bij de werkstructuur van ZN en de VNG. Tijdens de inleiding is er een gesprek tussen wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en een bestuurder van ZN. In de middag zijn er twee rondes met workshops en we sluiten af samen met staatssecretaris Blokhuis.

De Werkconferentie Preventie in het zorgstelsel is een prachtige gelegenheid om inzichten op te doen over actuele thema's en handvatten te krijgen voor het inzetten van meer preventieve interventies.

Locatie en tijd

Conferentiecentrum Achmea, Zeist
10.30 - 16.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur, en na afloop een mogelijkheid tot netwerken)

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het terrein van preventie voor risicogroepen.

Kosten

Geen.

Meer informatie
Organisator
VNG, VWS, ZN