In de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is het belangrijk meer te weten over de achtergrond van elkaars werkveld. VLOT krijgt veel vragen over de verschillende financieringsstromen voor zorg en ondersteuning die er in Nederland zijn en de wijze waarop deze werken.

Dat is de aanleiding voor dit webinar. Tijdens het webinar wordt met behulp van minicolleges de organisatie van de verschillende financieringsstromen in de zorg uitgelegd. Het gaat om:

infographic Zo werk de Zorg/VLOT
  • de Wet langdurige zorg (Wlz) door Martin Holling van het ministerie van VWS
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw) door Gertrude van Driesten van de Argumentenfabriek/platform Zo Werkt De Zorg
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door Linda Hazekamp van de VNG
  • de Jeugdwet door Linda Hazekamp 
  • de Wet publieke gezondheid (Wpg) Anja Koornstra van GGD-GHOR
  • de Wet forensische zorg door Robert Nieuwenhuize van de DJI

Aan de hand van een fictieve casus uit het zorg- en veiligheidsdomein worden de minicolleges ingeleid waarin de wetten verder worden uitgelegd. Verder is er ruimte om vragen te stellen die (waar mogelijk) tijdens het webinar of naderhand door experts worden beantwoord.

Wilt u zich van tevoren alvast inlezen? Neem dan een kijkje op www.zowerktdezorg.nl.

Locatie en tijd
  • Online
  • 14.00 - 15.15 uur
Doelgroep

Professionals werkzaam in het veiligheidsdomein (zoals medewerkers van de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente, medewerkers van het OM, politie of zorg- en veiligheidshuizen), maar ook interessant voor iedereen die meer algemene kennis wil over zorgfinanciering en de verschillende financieringsstromen.

Kosten

Geen.

Organisator
VNG, Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) en het platform Zo Werkt De Zorg