Het voornemen is dat de Wet betaalbare huur vanaf 1 juli ingaat. Dit webinar geeft u als gemeenteambtenaar inzicht in de taken en bevoegdheden die met de ingang van deze wet op gemeenten afkomen.

Wat houdt de middenhuurregulering in en hoe verandert het Woningwaarderingsstelsel? Hoe gaan gemeenten handhaven op te hoge huurprijzen en hoe kunnen ze samenwerken met de Huurcommissie? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens dit webinar. We informeren gemeenten over:

  • de inhoud van de Wet betaalbare huur: hoe ziet deze eruit en wat betekent de wet voor gemeenten
  • de relatie tussen de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur
  • de stand van zaken van het politieke proces
  • beschikbare hulpmiddelen en waar gemeenten terecht kunnen voor vragen
  • de rolverdeling tussen de Huurcommissie en gemeenten

Locatie en tijd

  • Online
  • Maandag 3 juni, 10.00 - 11.30 uur

Doelgroep

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor gemeenteambtenaren

Kosten

Geen

Meer informatie

Organisator

Platform31, VNG, ministerie van BZK en Huurcommissie