Op donderdag 29 april kunt u van 11.00 tot 12.00 uur deelnemen aan het webinar over de nieuwe Wet Inburgering. In dit webinar krijgt u uitleg over het barrièremodel malafide taalbureaus en hoe gemeenten dit model effectief kunnen inzetten. Bent u erbij?

Divosa, DUO, het ministerie van SZW en VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Onder deze wet komt de verantwoordelijkheid voor het inkopen van het inburgeringsaanbod bij de gemeenten te liggen. Hierbij kan het voorkomen dat u als gemeente te maken krijgt met malafide taalbureaus. DUO, Blik op Werk en gemeenten hebben samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een barrièremodel gemaakt dat u helpt om onbetrouwbare aanbieders te weren. Tijdens het webinar dat wordt georganiseerd door de VNG vertelt CCV hoe het model tot stand is gekomen en op welke manier gemeenten het kunnen gebruiken. Daarnaast licht een gemeente toe hoe zij het barrièremodel hebben ingezet. Het webinar biedt voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Locatie en tijd

Donderdag 29 april van 11.00 tot 12.00 uur.

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die aan de slag gaan met de nieuwe Wet inburgering.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit webinar.