Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij deze heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.

In dit webinar informeren we gemeenten over de wijze waarop zij heroriëntatie kunnen inrichten. Wat zijn de inhoudelijke en financiële kaders, wat is de behoefte van ondernemers, hoe organiseer je lokaal of regionaal de samenwerking tussen werk en inkomen en de ondernemersdienstverlening? Ook vertellen gemeenten over hun eerste praktijkervaringen.

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen aan het ministerie van SZW, Divosa, de Programmaraad, SAM, de KvK en de VNG.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00-11.00 uur
Doelgroep
  • Gemeenten
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG