Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid, en daarbinnen de verkeershandhaving, door middel van een betere samenwerking? Deze vraag staat centraal in het webinar. Gekeken wordt naar de samenwerking tussen de afdelingen openbare orde en veiligheid en verkeer en vervoer. Met name waar het gaat om prioritering van verkeersveiligheid (en verkeershandhaving) in de ‘driehoek’.

Programma

  • Charlotte Bax (Kennisnetwerk SPV): Verbetering in de samenwerking tussen openbare orde en veiligheid en verkeersveiligheid

  • Erik Donkers (VIA) en Paul Broer (politie): Vernieuwde bestuurlijke rapportages van VIA en hoe de politie/gemeenten deze kunnen gebruiken
  • Ronald Soemers (gemeente Tilburg): Samenwerkingspilot in Brabant/Zeeland waarbij data een grote rol speelt
  • Esther Veldkamp (CVOM): Rol van CVOM/OM in de lokale en regionale samenwerking en de laatste handhavingsinnovaties

Na afloop is er tijd voor een discussie. 

Meer informatie

Aanleiding van het webinar is het verschijnen van het onderzoek Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid via handhaving van CROW-KpVV en de handreiking Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving van het Kennisnetwerk SPV.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10:30 - 12:00 uur
Doelgroep

Ambtenaren en andere partners vanuit zowel de verkeers- en vervoerwereld als die vanuit openbare orde en veiligheid. Neem uw OOV’er digitaal mee!

Organisator
Kennisnetwerk SPV