Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters juridische en praktische vragen over hoe het beste te vergaderen. Ter ondersteuning organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?’

In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden, beperkingen, overwegingen en dilemma’s die een rol spelen bij de keuze in de huidige situatie van vergaderen.

U krijgt ook voorbeelden van overheden die hebben gekozen voor meer fysiek vergaderen of juist voor een uitbreiding van het digitaal vergaderen. En we bespreken de mogelijkheden voor inspraak en participatie van inwoners bij raadsbijeenkomsten.

Handreiking 

Democratie in Actie werkt momenteel aan een handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’. Deze handreiking is binnenkort beschikbaar op de website lokale-democratie.nl. De inhoud van deze handreiking wordt tijdens het webinar toegelicht.

Locatie en tijd
  • Online
  • 11.00 - 12.00 uur
Kosten

Geen kosten

Meer informatie
Organisator
Democratie in Actie