Na een hectische invoering van de Tozo wordt er nu gestart met de verantwoording van de Tozo. De VNG organiseert samen met de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants), het ministerie van SZW en gemeente Rotterdam een webinar over de Tozo-verantwoording.

Tijdens dit webinar staat de beschikbare informatie over de Tozo-verantwoording en de behandeling van praktijkvoorbeelden en vragen centraal. Na de inleidingen behandelen de experts cases en vragen die u vooraf kunt inbrengen en tijdens de webinar via de chatfunctie aan de experts kunt stellen. Cases en vragen kunnen vooraf ingediend worden bij Tozo@nba.nl.

Het doel van dit webinar is ondersteuning te bieden bij de uitvoering, de keuzen die daarin gemaakt moeten worden ten aanzien van visie en uitvoering van misbruik en oneigenlijk gebruik, het oplossen van IB signalen en de controle technische uitvoerbaarheid door de accountant. Ook halen de betrokken organisaties met dit webinar vragen uit de praktijk op.

  Locatie en tijd
  • Online
  • 09.30 - 11.00 uur
  Doelgroep

  Gemeentelijke (uitvoeringsorganisatie) medewerkers betrokken bij de TOZO verantwoording bijv. intern accountants, VIC medewerkers, business controllers of concerncontrollers. Ook is het webinar voor de controlerend accountant.

  Kosten

  Geen kosten

  Meer informatie

  Programma

  • Vincent van Arkel, lid van de commissie Financiën van de VNG gaat kort in op het materiële belang van de Tozo voor gemeenten en is de moderator in dit webinar. 
  • Linda Braam – de Jong, interne accountant van de gemeente Alkmaar gaat in op de bedoeling van het Misbruik en Oneigenlijk Gebruik- beleid, hoe om te gaan met de afhandeling van de IB signalen en samenwerking tussen gemeenten.
  • Marianne van Kimmenade, beleidsadviseur bij de NBA gaat in op de rol van de externe controlerende accountant en de oordeelsvorming ten aanzien van de Tozo regeling en de rapporteringsvereisten.
  • Ron Schuurmans van het ministerie van Sociale Zaken gaat in op het onderscheid in belangrijke en fundamentele rechtmatigheidscriteria, de hardheidsclausule en de bestuursverklaring en de FAQ’s.
  • De gemeente Rotterdam voert de Tozo regeling uit voor 17 deelnemende gemeenten. Marc Tilburg, teammanager Tozo-organisatie gemeente Rotterdam  en Hubert van der Linden, interne accountant bij de gemeente Rotterdam werken samen met Anton Eelco Gerritsma van PWC en externe accountant van de gemeente aan de verantwoording en controle van de Tozo. Zij behandelen praktijkervaringen en waar ze tegenaan lopen vanuit de samenwerking in de regio en tussen verantwoordelijke afdeling, interne en externe accountant.
  Organisator
  VNG