Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten, op een gezonde manier de grenzen te laten opzoeken en te ondersteunen in hun ontwikkeling, hebben zij de steun en support van hun netwerk nodig.

Binnen 16-27 streven we er naar dat er in ieder geval één volwassen persoon duurzaam beschikbaar is voor de jongere.We zien dat gemeenten en andere partijen zoeken naar mogelijkheden voor goede support voor jongeren, om de eigen kracht van jongeren te versterken. Gemeenten zijn, samen met andere partijen, aan zet om te komen tot oplossingen. 

Wilt u meer weten over de aanpak van informele ondersteuning voor jongvolwassenen? En wilt u meedenken over goede aanpakken en oplossingen van knelpunten op dit gebied? Doe dan mee aan dit webinar waamee we een impuls geven aan de informele ondersteuning voor de doelgroep 16-27, en met name de ondersteuning vanuit mentoren en maatjes. Dit webinar is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27. .

Programma

Doel van de webinar is allereerst inzicht geven in feiten en cijfers. We willen daarnaast zichtbaar maken wie er allemaal bezig zijn met het vraagstuk rondom informele ondersteuning voor jongvolwassenen en wat zij doen. Verder geven we handvatten voor het handelingsperspectief van gemeenten. Ook willen we partners stimuleren elkaar (regionaal) op te zoeken om samen tot oplossingen te komen. Tijdens de sessie spreken we met allerlei betrokkenen over het vraagstuk:

  • Perspectief van jongeren
  • Perspectief van de gemeente
  • Perspectief van de zorgaanbieder
  • Feiten en cijfers
  • Regionaal goed voorbeeld

Er is daarnaast ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en input te leveren.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep

Deelnemers vanuit gemeenten.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Ondersteuningsstructuur van de landelijke aanpak 16-27

Deze meedenksessie is onderdeel van de gemeentelijke ondersteuningsstructuur van de landelijke aanpak 16-27. De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en gemeenten. 

De VNG richt zich in dit verband specifiek op een ondersteuningsstructuur voor gemeenten en regio’s. De ondersteuningsstructuur voor gemeenten bestaat uit landelijke gemeentelijke netwerkoverleggen voor beleidsambtenaren die zich bezig houden met de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie; een besloten forum 16-27 van de VNG en een besloten database 16-27 met regionale voorbeelden op Microsoft Teams. Daarnaast worden ter ondersteuning van gemeenten webinars georganiseerd, factsheets gemaakt, etc. Meld u aan voor de ondersteuningsstructuur (alleen voor gemeenten!)

Organisator
VNG