In deze webinar geven wij u niet alleen informatie en handvatten rondom handhaving Tozo, maar gaan we ook met elkaar in gesprek over o.a. het verantwoordingsprotocol en de rechtmatigheidseisen. In deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen te delen, waarbij u kunt aangeven wat goed gaat, maar ook waar u tegenaan loopt.

Afgevaardigden van het Inlichtingenbureau, Divosa en het Ministerie SZW zijn aanwezig tijdens deze sessies om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

Locatie en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats in Microsoft Teams.

Doelgroep

De webinar is bedoeld voor managers en beleidsmedewerkers (1 medewerker per organisatie) werk & inkomen, die handhaving in hun portefeuille hebben.