Vanuit de overheid is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, in samenwerking met MDT-organisaties. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) organiseert daarom de online bijeenkomst ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’.

Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Eenzaamheid, onderwijsachterstanden, gebrek aan stageplekken, werkloosheid, schulden en stress liggen op de loer. In overleg met gemeenten heeft het kabinet daarom 58,5 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het bedrag is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. In dat kader heeft VNG gemeenten ook opgeroepen om in de week van 1-5 februari een vervolg te geven aan de activiteiten die afgelopen periode al zijn opgestart en de dialoog met jongeren aan te gaan. 

Vanuit bovengenoemd Jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, in samenwerking met MDT-organisaties.

De subsidie kan vanaf 1 februari tot 12 maart (12 uur) worden aangevraagd. Meer informatie over de regeling verschijnt binnenkort op de websites van ZonMw en VNG. 

Programma

  • 14.30 uur             Welkom en opening door dagvoorzitter en burgemeester Depla, tevens commissievoorzitter
  • 14.40 uur             Toelichting MDT door programmadirecteur Jacqueline de Jager
  • 14.45 uur             MDT in de praktijk
  • 14.55 uur             Toelichting subsidieronde door ZonMw en beantwoording vragen
  • 15.25 uur             Afsluiting door dagvoorzitter en bestuurlijke vertegenwoordiger VNG Van Noort, tevens wethouder van Harderwijk
  • 15.35 uur             Kennismakingssessies per provincie(s)
  • 16.00 uur             Einde
Locatie en tijd
  • Online
  • 14.30 - 16.00 uur
Doelgroep

Naast gemeenten en MDT-organisaties zijn ook de welzijnsorganisaties waar gemeenten mee samenwerken van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Kosten

Geen kosten

Organisator
Programma MDT