Wat is resilience? Het is werken aan een veerkrachtige gemeentelijke organisatie. Klaar zijn om crises op te vangen en om in te spelen op mondiale problemen die neerslaan in gemeenten. Over hoe u dit in de praktijk kunt vormgeven, gaat het Webinar Resilience op donderdag 2 juli. Geef u nu op.

Reizen per trein aantrekkelijker maken, het probleem van verkeerd geparkeerde fietsen oplossen en tegelijk de overlast door hevige regenbuien aanpakken. Dat bereikt de gemeente Zwolle met de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling die ook dienstdoet als waterberging. Het is een goed voorbeeld van resilience. 

Ook corona is een voorbeeld van een wereldwijde disruptieve crisis. De gevolgen zijn ingrijpend en deels mogelijk blijvend. Het denkkader van resilience geeft aanknopingspunten voor de volgende fase. Resilience is geen inhoudelijk thema, maar een notie van integraal denken over veiligheid en veerkrachtige steden en lokale gemeenschappen. Het kan het vertrekpunt zijn voor hervormingen in de steden (en in kleinere gemeenten) na de coronatijd. De relatieve rust van de zomer biedt de kans om hierover na te denken. Het Resilience Webinar vindt daarom plaats op 2 juli. Het Webinar is ook een inhaalslag, het komt (mede) in de plaats van het landelijk Resilience Congres dat was gepland op 27 maart en moest worden afgelast. 

Locatie en tijd
  • Online
  • Vanaf 10 uur
Doelgroep
  • Concerncontrollers, gemeentesecretarissen en managementteams.
Kosten
  • Deelname is kosteloos
Organisator
Het Resilience Webinar is een initiatief van VNG Risicobeheer, dochterbedrijf van de VNG dat zich bezighoudt met kennisdelen, producten en diensten op het terrein van integraal risicomanagement.