De VNG organiseert samen met BIJ12 een webinar over het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en andere ontwikkelingen zoals het instrument verleasen. 

Stikstofregistratiesysteem

Sinds eind maart is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor ruimte uit het SSRS. De aanvragen worden door de provincies getoetst en in het systeem geplaatst. Om duidelijkheid te geven en eventuele misvattingen over het SSRS weg te nemen, hebben de provincies de afgelopen tijd contact gehad met gemeenten. In het webinar wordt een toelichting gegeven op het proces en de werking van het systeem en over wat kan binnen de huidige regelgeving. 

Verleasen

Een andere ontwikkeling waar het webinar op ingaat, is het instrument verleasen in de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen. Op dit moment wordt een handreiking voor provinciale vergunningverleners voorbereid, waarin ook de afstemming tussen provincies en gemeenten wordt geconcretiseerd. In de zomer volgt een factsheet voor gemeenten. 

Uw input en vragen

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw vragen, kunt u bij aanmelding uw input te geven. Ook tijdens het webinar is nog er gelegenheid om vragen te stellen. 

Individuele casussen worden niet behandeld. Deze kunt u voorleggen aan BIJ12 of de eigen provincie.

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 14.30 tot 15.30 uur 
Organisator
VNG en BIJ12