Hoe tillen we interbestuurlijk samenwerken naar een hoger plan? In dit interactieve webinar worden de aanbevelingen toegelicht van het rapport 'Als één overheid - Slagvaardig de toekomst tegemoet!'.

In dit rapport doet de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen (IFV) aanbevelingen voor een betere samenwerking tussen overheden. De voorzitter van de studiegroep, Bernard ter Haar, gaat tijdens het webinar in op de onderwerpen regionale samenwerking en taakdifferentiatie, ofwel meer ruimte voor flexibele taaktoedeling tussen provincies, gemeenten en waterschappen. Vervolgens wordt daarop gereageerd door Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre. 

Programma

  • Welkom door gastheer Jeroen Lalleman
  • Introductie uitkomsten studiegroep door Bernard ter Haar
  • Korte eerste reactie op vragen via chat/poll 
  • Reactie van burgemeester Annette Bronsvoort
  • Discussie met kijkers en luisteraars via de chat/mentimeter 
  • Afronding en vervolg
Locatie en tijd
  • Online
  • 14.00-15.00 uur
Organisator
VNG