De Omgevingswet en de Lokale Inclusie Agenda (onderdeel van het VN-verdrag Handicap), beide onderwerpen staan bij elke gemeente op de agenda. Veel medewerkers van een gemeente die aan de Lokale Inclusie Agenda werken, weten dat de Omgevingswet eraan komt. Maar hoe leg je op een goede manier verbinding? Hetzelfde geldt voor de collega's die zich bezighouden met de Omgevingswet. Wat betekent de Lokale Inclusie Agenda voor de implementatie van de Omgevingswet?

Om deze vragen te beantwoorden organiseert de VNG een webinar. Centraal staat de verbinding tussen het VN-verdrag Handicap en de doelen en uitvoering van de Omgevingswet. Ambtenaren die betrokken zijn bij een van de twee thema’s (of bij beiden) krijgen handreikingen om hun kennis met elkaar te delen en toe te passen in hun eigen gemeente.

Programma

Het programma zal onder meer uitleg geven over de Omgevingswet en het VN-verdrag Handicap, aanknopingspunten bieden voor samenwerking tussen beide onderwerpen en tips geven voor het zetten van een eerste stap in samenwerking.

Locatie en tijd
  • Online
  • Donderdag 24 september van 15.00 tot 17.00 uur
Meer informatie
Organisator
VNG