In 2022 moet elke gemeente beleid op het thema mensenhandel hebben. In Nederland zien we 4 verschijningsvormen van mensenhandel: gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering.

De VNG houdt eind 2021/begin 2022 3 praktijkgerichte webinars over mensenhandel. Het eerste webinar kunt u terugkijken via YouTube. U kunt zich ook al inschrijven voor het derde webinar.

Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid ontwikkelde de VNG, in samenwerking met Comensha, gemeenten en andere partners, 2 instrumenten: het KOMPAS / Aanpak Mensenhandel en het Kader aanpak mensenhandel.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.30 - 12.00 uur
Doelgroep

Gemeenteambtenaren die meer willen inzoomen op het thema mensenhandel, bijvoorbeeld vanuit de domeinen openbare orde en veiligheid, sociaal domein of publiekszaken.

Kosten

Geen.

Meer informatie

Lees, om meer idee te krijgen bij wat mensenhandel is en wat het met slachtoffers doet, deze publicatie:

Organisator
VNG