Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Om die taken effectief uit te voeren moeten zij beschikken over de juiste data, informatie en kennis. De VNG zet zich in voor vernieuwing van dit kennis- en leerlandschap, zodat gemeenten beter zijn toegerust.

Wat is ervoor nodig om de juiste kennis op de juiste plaats beschikbaar te krijgen? En wat is trouwens nog ‘juiste kennis’?

Webinar

In dit webinar geeft Albert Vermue (VNG) een introductie, Janny Bakker, bestuursvoorzitter van Movisie en Eva Kunseler, senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving, een beeld van de wetenschappelijke innovaties die nodig zijn om kennis en data dichter bij gemeenten te brengen. Zij doen dit aan de hand van de proefschriften die zij ieder afzonderlijk over dit thema hebben geschreven. 

Kees Breed  (VNG) gaat in zijn reactie in op de betekenis van deze benaderingen voor lokaal en regionaal onderzoek en de kansen voor gemeenten. Leonard Geluk geeft de visie vanuit de VNG.

Dit webinar markeert tevens het afscheid van Kees Breed bij de VNG, die per 1 januari 2021 met pensioen gaat.

Locatie en tijd
  • 21 januari
    16.30-18.30 uur
Meer informatie
Organisator
VNG Connect