Het webinar gaat over de nieuwe regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO) voor gemeenten. Voor dit webinar heeft de VNG drie speciale gasten uitgenodigd voor een interessant gesprek.

Dienstverlening van gemeenten is steeds vaker digitaal en voor veel inwoners is dat ingewikkeld. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Vanaf 1 januari 2023 krijgen gemeenten een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid. De rol van de gemeente verandert daarmee.

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders vinden het immers moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt. Informatiepunten Digitale Overheid zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar deze burgers terecht kunnen met vragen over online (overheids)dienstverlening.

Tafelgesprek

Voor dit Webinar heeft de VNG drie speciale gasten uitgenodigd die aan de hand van stellingen met elkaar en met u in gesprek gaan over de digitale samenleving en de IDO's in het bijzonder. De tafelgasten zijn: Laurentien van Oranje (directeur Number 5 Foundation), Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie), Ankie Kesseler, (bestuurslid VOB, directeur-bestuurder van Bibliotheek Aanzet)

Nieuwe financiële verantwoordelijkheid gemeenten

Waar de IDO's tussen 2019 en 2022 door de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek werden gefinancierd met BZK middelen, gaat die verantwoordelijkheid per 1 januari 2023 over naar de gemeenten. In dit Webinar hoort u meer over de Regeling specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid die eraan komt.

Locatie en tijd
  • Online
  • Vrijdag 27 januari, 11.00 - 12.00 uur
Doelgroep
  • Bestuurders, directeuren, afdelingshoofden die zich bezighouden met digitale inclusie. Denk aan de (beleids)velden Sociaal Domein, Dienstverlening, Publiekszaken en Cultuur.
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG Realisatie