Wilt u inzicht krijgen in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan uw CO2-Prestatieladder certificaat. De VNG informeert u tijdens dit webinar over de ondersteuning die zij gemeenten biedt om in korte tijd tot certificering op niveau 3 van de ladder te komen.

Deze online bijeenkomst is voor gemeenten die willen starten met het project ‘Versnelling CO2-Prestatieladder’ dat de VNG samen met De Duurzame adviseurs heeft ontwikkeld. Tijdens de eerste online bijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • Uitleg CO2-Prestatieladder
  • Boundary bepaling
  • CO2-footprint
  • Energiebeoordeling
  • Communicatie (intern en extern)
Locatie en tijd
  • Online
  • Van 9.30 tot 11.30 uur
Doelgroep
  • Duurzaamheidsmanagers, inkopers en beleidsmedewerkers die CO2-reductie willen bewerkstelligen in hun gemeente
Kosten
  • Deelname is gratis
Meer informatie
Organisator
De Duurzame Adviseurs i.s.m. VNG