Webinar over het hulpmiddel dat gemaakt is om de Wlz-instroomcriteria te duiden voor mensen met een langdurige Ggz-zorgvraag. Dit hulpmiddel helpt toegangsprofessionals van gemeenten en zorgaanbieders om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. 

Het hulpmiddel is ook bruikbaar voor onderzoekers bij het CIZ die over aanvragen moeten beslissen. De lancering van het hulmiddel maakt onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken die partijen in mei 2023 maakten over het terugdringen van de instroom in de Wlz Ggz.

Dit webinar wordt georganiseerd door de VNG, het CIZ, Valente en de Nederlandse Ggz.  Zij geven een toelichting op de totstandkoming en hoe het hulpmiddel kan worden toegepast door gemeenten, zorgaanbieders en indicatiestellers van het CIZ. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen met het hulpmiddel.

Locatie en tijd

  • Online
  • Woensdag 15 november, 15.00 - 16.00 uur

Doelgroep

Iedereen die (op cliëntniveau) te maken heeft met toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een langdurige psychische stoornis. Het gaat daarbij onder meer om mensen die werken in de gemeentelijke toegang tot sociaal domein, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners en indicatiestellers van het CIZ.

Kosten

Geen

Organisator

VNG, CIZ, Valente, Nederlandse ggz