In dit webinar staan we stil bij de actualiteiten omtrent de financiële positie van gemeenten: hoe staan gemeenten er financieel voor, de gesprekken/onderzoeken om de gemeentefinanciën te verbeteren, en wat dit betekent voor de inzet van de VNG richting het Rijk.

Aan bod komt het actuele beeld over de financiële situatie bij gemeenten:

  • De financiële effecten van de corona-crisis voor gemeenten
  • De verwachte accres ontwikkeling
  • Het lopende onderzoek naar toereikende middelen voor het sociaal domein
  • De stand van zaken rond het art.2 onderzoek Klimaatakkoord

Ook komen de activiteiten aan de orde die gericht zijn op de nieuwe kabinetsperiode:

  • Verbetering van de financiële positie (normering, reparatie van tekorten, corona-afspraken)
  • Verbetering van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten

De VNG organiseert op 11 mei nog een webinar over de gemeentelijke financiën: Webinar actualiteiten omtrent de verdeelmodellen

Locatie en tijd
  • Online vanaf uw eigen werkplek 
  • 14.30-15.30 uur
Doelgroep
  • Gemeentebestuurders (en -ambtenaren)
Organisator
VNG