De VNG organiseert in mei 2 webinars over de gemeentelijke financiën. In dit webinar staan we stil bij de stand van zaken omtrent de herziening van de verdeelmodellen van het gemeentefonds.

Aan de orde komen de redenen van de fondsbeheerders om de herziening met een jaar op te schuiven. Ook is er met name aandacht voor het vervolgtraject. De minister van BZK heeft aangegeven om nog dit jaar een nieuwe verdeling per 2022 te willen presenteren. Wat wordt er de komende tijd nog uitgezocht, wat zijn de opties, wat is het tijdpad, en hoe worden gemeenten betrokken bij het vervolg?

De VNG organiseert op 14 mei nog een webinar over de gemeentelijke financiën: Webinar actualiteiten omtrent financiële positie gemeenten

Locatie en tijd
  • Online vanaf uw eigen werkplek 
  • 14.30-15.30 uur
Doelgroep
  • Gemeentebestuurders (en -ambtenaren)
Organisator
VNG