In het zorg- en veiligheidsdomein zijn goede samenwerkingsafspraken cruciaal, want complexe casuïstiek loopt vaak door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen. AVE (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie) biedt een kapstok om afspraken over op- en afschalen vorm te geven.

Hierover is recent door bureau HHM en VLOT een eerste webinar gehouden. Een aspect dat expliciet aandacht vraagt, is de gegevensdeling en privacy. Het goed inrichten daarvan is een belangrijke randvoorwaarde om professionals in staat te stellen hun werk goed te doen. We werken dit aspect verder uit in dit vervolgwebinar.

  • Let op: om dit webinar goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat het eerste webinar over op- en afschalen is gevolgd. Dit webinar is terug te kijken via https://youtu.be/5pgtpwfcBHM
Locatie en tijd
  • Online
  • 11.00–12.00 uur

[NB: Dit webinar is verplaatst van 13 januari naar 20 januari.]

Doelgroep
  • Beleidsmakers, projectleiders en professionals in het zorg-, veiligheids- of sociaal domein die te maken hebben met op- en afschaling van zorg.
Kosten
  • Geen
Organisator
VLOT, bureau HHM