Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zet Platform31 de Praktijkreeks Flexwonen op, bestaande uit 3 webinars en 3 flextours (speciaal voor woningcorporaties). Dit is het eerste webinar in de reeks, kijk voor de overige webinars in onze agenda.

Platform31: 'Veel corporaties en gemeenten lopen aan tegen beperkte ruimte voor nieuwe woningen. In dit webinar gaan we op zoek naar locaties. Door met andere ogen naar de gebouwde omgeving te kijken, blijken er veel meer interessante locaties te zijn voor flexwonen dan nu gezien en benut worden. We laten inspirerende voorbeelden zien en demonstreren nuttige tools.'

Locatie en tijd
  • Online
  • 9.30 – 11.00 uur
Kosten

Geen.

Organisator
RVO, ministerie van BZK, Platform31