In wooncomplexen voor ouderen bieden de gemeenschappelijke voorzieningen vaak een belangrijke meerwaarde. Daar vindt ontmoeting en ondersteuning plaats. Samen eten, koffie drinken en activiteiten doen, maakt dat bewoners elkaar leren kennen en omzien naar elkaar. Met het verdwijnen van verzorgingshuizen is de behoefte aan geclusterde woonvormen met mogelijkheden voor ontmoeting en zorg dichtbij toegenomen.

Senioren willen er graag wonen maar de realisatie van deze voorzieningen en exploitatie op langere termijn blijken in de praktijk dikwijls ingewikkeld. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben hiervoor geen structurele financieringsmogelijkheden. 

In dit webinar worden voorbeelden gepresenteerd waar het is gelukt om de gemeenschappelijke ruimte te realiseren in woonzorgprojecten. De direct betrokkenen vertellen hoe het lukt om ruimte, ontmoeting en activiteiten te organiseren en te exploiteren. Het webinar biedt inzicht in succesfactoren maar geeft ook aan wat lastig blijft. De sprekers gaan met u in gesprek over knelpunten bij het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen.

Locatie en tijd
  • Online
  • 14.30-16.00 uur
Doelgroep
  • Woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties én burgerinitiatieven/sociaal ondernemers die werken aan levendige ontmoetingsplekken, willen kennismaken met goede voorbeelden en mee willen denken over duurzame oplossingen.
Kosten
  • Geen
Organisator
Nestas Communicatie i.sm. de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries van VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG