Ook op lokaal niveau wordt werk gemaakt van het aanpakken van ongelijkheid. Daarom staat de vierde bijeenkomst (webinar) van het programma ‘Divers & inclusief’ in het teken van artikel 1 van de Grondwet.

Op woensdag 2 september 2020 spreken we hierover met Hatte van der Woude, wethouder in Delft, Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam, Selma Akozbek, Godfried Engbersen van de WRR en Hanneke Felten van het Kennisinstituut Integratie en Samenleven. U krijgt vanuit verschillende invalshoeken belicht hoe u kunt omgaan met ongelijkheid in uw gemeente. Ook de dilemma’s die daarbij spelen komen aan bod.

Op het VNG Forum Diversiteit komt in aanloop naar de bijeenkomst meer informatie beschikbaar over het programma en kunt u aangeven welke vragen u aan bod wilt laten komen in het webinar. Via het forum kunt u in contact komen met collega’s in andere gemeenten. Het forum is een uitgelezen plek om vragen te stellen, ervaringen te delen en gezamenlijke opgaven op te pakken. Heeft u nog geen account voor VNG Fora? Registreer u dan eerst.

Locatie en tijd
  • online
  • 12.00-13.30 uur
Doelgroep
  • Bestuurders (burgemeesters, wethouders, raadsleden), adviseurs van de bestuurders kunnen ook deelnemen.
Kosten
  • Geen.
Meer informatie

In het Programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven. Dat doen we via interactieve bijeenkomsten, interviews of publicaties. We streven ernaar om gemeenten met vergelijkbare kenmerken (expatgemeenten, tuinbouwgemeenten, grensgemeenten etc.) te voorzien van op de eigen situatie afgestemde handelingsperspectieven.

Organisator
VNG