Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten? En op welke wijze u het bestemmingsplan, verordeningen of het nieuwe omgevingsplan kunt benutten? Volg dan dit webinar.

Het webinar biedt informatie over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten. In de praktijk wordt het instrument van decentrale regelgeving nog maar beperkt toegepast. We gaan in op de oorzaken hiervan.

Het webinar volgt u online vanaf uw eigen werkplek. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen. De presentatie wordt toegelicht door twee experts: Gert Dekker (Ambient) en Simon Handgraaf (Colibri Advies). Zij zijn ook de schrijvers van de handreiking 'Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten'.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de onlangs gepresenteerde handreiking tonen ze op welke wijze doelen en maatregelen via publiekrechtelijke regels kunnen worden verplicht. Met de nu beschikbare voorbeelden van decentrale regels komt binnen gemeenten, waterschappen en provincies de vraag centraal te staan of het instrument van regelgeving bij klimaatadaptief bouwen nuttig en nodig is, of dat de inzet zich juist moet richten op andere instrumenten, zoals voorlichten, stimuleren en gebiedsafspraken.

Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Locatie en tijd
  • Online
  • 13:00 tot 14:00 uur
Doelgroep

Professionals bij gemeenten, waterschappen en provincies die werken aan gebiedsontwikkeling, de inrichting van de (openbare) buitenruimte, klimaatadaptatie, water, groen en riolering. Dat kan zijn vanuit de inhoud of juist vanuit het perspectief van de juridische borging.

Daarnaast is het webinar interessant voor professionals bij adviesbureaus, ontwerpers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven die te maken hebben met overheidsopdrachtgevers met ambities op het gebied van klimaatadaptief bouwen.

Kosten

Geen.

Meer informatie

De gebruikte software is van webinargeek.com. Dit werkt volledig in uw browser. U hoeft geen plugin of app te installeren. Of uw browser en besturingssysteem geschikt zijn kunt u hier zien.

We adviseren de browser Chrome van Google te gebruiken.

Organisator
VNG