Wat houdt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in? Hoe bereid je je als gemeente het beste op de Wkb voor? En wat is het nut en de noodzaak om proefprojecten te starten? 

Rond deze drie vragen organiseert de VNG een webinar. Sprekers zijn Hajé van Egmond, Wico Ankersmit en Esther van Kooten Niekerk.
Het webinar is gericht op alle bestuurlijk  en ambtelijk betrokkenen van gemeenten.

Locatie en tijd

10:30-11:30

Organisator
VNG