Wat is uw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kunt u daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s?

Deze vragen staan centraal in dit webinar. Vooraf en tijdens het webinar kunt u vragen stellen. Er is een team van experts beschikbaar om alle vragen te beantwoorden. De sprekers zijn Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en Claartje Brons, waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur van het ministerie van BZK/Democratie in Actie. Daarnaast geven een (oud)griffier, een raadslid en een vertegenwoordiger van een beroepsvereniging praktijkvoorbeelden.

Locatie en tijd
  • Online
  • 19.30-20.30 uur
Doelgroep
  • Volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden (raadsleden, statenleden, AB-leden), griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES.
Kosten
  • Geen
Meer informatie

In alle RES-regio's zijn de volksvertegenwoordigers betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES. Er is vaak gekozen voor de wensen- en bedenkingenprocedure en sommige regio's hebben de concept-RES laten vaststellen door hun volksvertegenwoordigers. Volgens een afspraak uit het Klimaatakkoord wordt de RES 1.0 vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol.

Zie ook:

Organisator
Democratie in Actie, Nationaal Programma Regionale Energiestrategie