Ingewikkelde teksten en ambtelijk taalgebruik zijn voor een grote groep mensen slecht of helemaal niet te begrijpen. En juist mensen met lagere taal- en basisvaardigheden of een vorm van LVB hebben vaker te maken met overheden. Begrijpelijke communicatie is een belangrijke sleutel voor mensen met een licht verstandelijke beperking om goed mee te komen in de maatschappij.

Eenvoudige en heldere communicatie met inwoners is dus cruciaal, maar hoe doe je dat? Waar loopt je tegen aan? Daarover gaat dit webinar.

Programma

Voor mensen die moeite hebben met taal zijn gemeentelijke brieven of websites vaak te moeilijk om goed te begrijpen, met alle risico's op miscommunicatie bij klanten met een LVB. Er zijn manieren om teksten leesbaar en begrijpelijk te maken zodat niet alleen de boodschap overkomt, maar mensen zich ook aangesproken voelen. 'Taal voor allemaal' is zo'n methode. Enid Reichrath geeft uitleg en deelt inzichten en ervaringen uit de praktijk over begrijpelijke taal en gaat in op vragen als: Ben je er als je begrijpelijk schrijft? Moet je alles in begrijpelijke taal zetten? Hoe zit het met ingewikkelde processen? Zijn we blind voor ons jargon? Enid Reichrath is onderzoeker bij team Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Maastricht en is ontwikkelaar en trainer van 'Taal voor allemaal'.

Communicatieadviseur Hans van Amelsvoort neemt u vervolgens mee in de aanpak van de gemeente Eindhoven. De gemeente is gestart met zogeheten beeldbrieven waarin procedures en instructies gevisualiseerd worden in afbeeldingen. Hans vertelt hoe dat is aangepakt en welke voeten in de aarde dat heeft. Verder heeft Eindhoven de 'dit-begrijp-ik-niet'-sticker in het leven geroepen. Inwoners kunnen brieven die ze niet begrijpen terugsturen met het verzoek contact op te nemen. De eerste resultaten daarvan worden met u gedeeld.

Locatie en tijd
  • Online
  • 13.00-14.30 uur
Doelgroep
  • Iedereen die zich binnen de gemeente bezighoudt met gemeentelijk beleid dat mensen met een LVB raakt.
Kosten
  • Geen
Meer informatie

Dit is het 4e webinar in een reeks met kennisdeling over integrale aanpakken voor mensen met een LVB. De reeks ia een vervolg op de werkconferentie voor gemeenten van 31 januari 2020. Door de maatregelen rond de coronacrisis is nu gekozen om thema's te bespreken middels een webinar. Tijdens de energieke werkconferentie kwamen thema's aan bod waar gemeenten actief mee aan de slag zijn gegaan of waar ze tegenaan lopen.

Eerdere webinars kunt u terugkijken via YouTube. In de komende reeks webinars gaan we die thema's verder uitwerken, en op basis van de actualiteit andere thema's toevoegen.

Organisator
VNG, Divosa, de ministeries van SZW, VWS en JenV