Welke rol heeft u als gemeente in het aanpakken van alcoholproblematiek? Hoe herkent u ‘de probleemdrinker? Hoe kunt u problematisch alcoholgebruik onder ouderen (op tijd) ombuigen? En wat is het aanbod aan e-health interventies?

Dit webinar heeft tot doel om lokale beleidsmakers te inspireren om vroegsignalering van alcoholproblematiek op te nemen en uit te werken in lokaal alcoholbeleid. Deelnemers maken in dit webinar kennis met de producten van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) die het lokale alcoholbeleid kunnen ondersteunen. Daarnaast gaan we specifiek in op alcoholproblematiek onder ouderen en presenteren we een nieuw ontwikkelde interventie-lijn om probleemdrinken zelf aan te pakken. 

Alcoholgebruik is in Nederland volledig sociaal geaccepteerd terwijl het een middel is met twee gezichten. Het drinken van alcohol wordt geassocieerd met gezelligheid, feesten en het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven. Het meer duistere gezicht van alcohol kennen we ook, maar is vaak moeilijk bespreekbaar. Op het hebben van een alcoholprobleem heerst zelfs een taboe. Drinkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat alcoholgebruik ontspoort, maar een maatschappij die tolerant staat ten opzichte van alcoholgebruik en het middel zo makkelijk beschikbaar maakt, heeft net zo goed een verantwoordelijkheid om zich te bekommeren over mensen bij wie gebruik problematisch wordt. Gemeentelijk alcoholbeleid is bij uitstek geschikt om probleemdrinken te herkennen, drinkers op een laagdrempelige manier te motiveren om minder te drinken en de probleemdrinker te ondersteunen in het zetten van de eerste stap naar adequate hulp. 

Sprekers:
Lex Lemmers, inhoudelijk coördinator van het SVA, Trimbos-instituut
Rinelle van der Top, Adviseur gezondheidsbevordering, GGD Gooi en Vechtstreek
Tamara de Bruin, Projectleider preventieakkoord vroegsignalering alcohol, Verslavingskunde Nederland
 

Locatie en tijd
  • Online
  • Het webinar start om 14.00 en duurt tot ca. 15.30 uur
Doelgroep

Beleidsmakers lokaal gezondheidsbeleid

Kosten

Geen kosten

Meer informatie

Meer informatie over het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek - SVA website

Organisator
VNG in samenwerking met Trimbos en Bureau Objectief