Hoe zorgt u dat verzuim op de agenda komt, wat zijn de cruciale elementen bij de aanpak ervan en hoe zit het met het eigen risicodragerschap? A&O fonds Gemeenten organiseert hierover een webinar speciaal voor HR-medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties. 

In dit webinar leert u hoe u als organisatie de leidinggevende optimaal ondersteunt, wat werkt bij verzuimaanpak en hoe u deze kennis borgt in de organisatie. Vera Haanstra, senior onderzoeker van Regioplan, deelt de uitkomsten van het onderzoek 'Samen Beter' naar verzuim in de gemeentelijke sector. Ook komt het eigen risicodragerschap aan bod. Wat houdt dit in en hoe richt u dit in? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor u als HR- medewerker en voor uw organisatie? Chris Ravensbergen, directeur VNG Risicobeheer, neemt u kort mee aan de hand van een casus.

Het ziekteverzuim van de sector Gemeenten schommelt al jaren boven de 5%. In 2021 was het verzuim 5,8%. Het verzuim van gemeenten ligt ruim 1% boven het landelijk gemiddelde.

Bron: Personeelsmonitor 2021

(Financiële) keuzes en afwegingen rond eigen risicodragerschap 

Regioplan onderzocht in 2021 aangrijpingspunten op lokaal en sectoraal niveau voor de aanpak en preventie van verzuim. Uit het onderzoek blijkt dat (financiële) keuzes en afwegingen rondom (de inrichting van) het eigen risicodragerschap binnen gemeentelijke organisaties vaak onbekend zijn bij HR-medewerkers. Terwijl financiële keuzes cruciaal zijn voor de organisatie als geheel.

Organisaties die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, zijn zelf verantwoordelijkheid voor de bekostiging van Ziektewetuitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie voor de eerste twee jaren verzuim. Dit risico kan men desgewenst verzekeren. Chris Ravensbergen gaat hierop in.

Locatie en tijd
  • Online
  • Dinsdag 6 september 2022 van 15:00 tot 16:00 uur
Kosten
  • Geen
Organisator
A&O fonds Gemeenten