In mei 2020 hielden we al een algemeen webinar over mensenhandel. Dit webinar over arbeidsuitbuiting biedt verdiepende informatie en er is ruimte voor meer specialistische vragen.

Om te beginnen biedt Fairwork inzicht in wat voor arbeidsmigranten zij tegenkomen en met welke vragen zij zitten. Daarna geeft het ministerie van JenV  een introductie over de verschillende verschijningsvormen en het spanningsveld tussen ernstige benadeling en uitbuiting.

Dan zal CoMensha het handelingsperspectief m.b.t. arbeidsmigratie en het voorkomen en aanpakken van arbeidsuitbuiting bespreken, het RIEC zal vervolgens de (in ontwikkeling zijnde) infographic toezichthouders toelichten. Ook zal de inspectie SZW haar werkwijze toelichten. We sluiten het webinar af met een praktijkvoorbeeld uit de gemeente Westland.

Locatie en tijd
  • On line
  • 13.00-14.30 uur
Doelgroep
  • Beleidsadviseurs, bestuurders en managers van organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van arbeidsuitbuiting.
Kosten
  • Geen
Meer informatie
Organisator
VNG, CoMensha, het ministerie van J&V, Fairwork en de gemeente Westland