Gezocht: professionals die willen deelnemen aan een online dialoog over het vergroten van de veerkracht van kwetsbare wijken. Het ministerie van BZK wil zo input ophalen voor een duurzaam, praktijkgericht en faciliterend programma (en netwerk) ter ondersteuning van professionals die werken aan veerkracht in kwetsbare gebieden, wijken en buurten.

De eerste online sessie is gericht op kennismaking, een inventarisatie van behoeften en een toets vanuit de praktijk.

Programma Leefbaarheid & Veiligheid

Het zogenaamde verkenningsprogramma Leefbaarheid & Veiligheid vindt plaats in samenwerking met tal van medeoverheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en professionals uit de praktijk. Ter toetsing en aanvulling van enkele eerste inzichten en ideeën voor een nieuw programma, gaan ze graag in gesprek over de huidige aanpak en vooral de wensen en behoeften om die te verbeteren. Daarmee hopen ze suggesties en input op te halen voor een op te zetten ondersteuningsprogramma vanuit het volgende kabinet.

Achtergrond

Ongeveer 700.000 Nederlanders wonen in wijken die minder leefbaar en minder veilig zijn dan elders in Nederland. Wijken waar comfortabele woningen, goed onderwijs en carrièrekansen niet vanzelfsprekend zijn. Wijken die vóór de coronacrisis al kwetsbaar waren en nu een extra klap te verduren krijgen. Het is voor heel Nederland van belang dat we mensen in deze wijken nu niet aan hun lot overlaten. Dat we juist nu extra investeren in deze wijk. Niet alleen met nog meer geld, maar met toepasbare kennis en gedreven mensen. Het is een enorme opgave, die we niet in deze kabinetsperiode gaan oplossen. Wat we wél kunnen doen, is een goede start maken. In deze verkennende fase willen we vooral heel goed gaan luisteren naar professionals, vrijwilligers en bewoners in de wijk.  

Locatie en tijd
  • Online
  • 09.00 - 11.00 uur
Doelgroep

Professionals op het gebied van wonen, werk en inkomen, scholing, veiligheid, opvoeding, zorg en hulpverlening en sociaal functioneren (inclusie). 

Organisator
Ministerie van BZK