Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisaties voor op de komst van de Omgevingswet. Train de facilitator’ betekent dat vakspecialisten worden opleid tot trainer om anderen te trainen op hun vakgebied. Het ‘Train de Facilitator’ concept betekent voor een organisatie dat de intern opgebouwde kennis en ervaring effectief wordt overgedragen op interne medewerkers en samenwerkingspartijen.

Zo kunnen o.a. projectmanagers, facilitators, procesadviseurs binnen gemeenten en omgevingsdiensten de VTH-werkprocessen binnen hun eigen teams toetsen. Het doel hiervan is signaleren en aandachtspunten van het werkproces benoemen. De aandachtspunten kunnen vervolgens omgezet worden in concrete acties.

Na de training is de organisatie in staat om:

  1. Zelfstandig VTH-werkprocessen te toetsen met een multidisciplinair team
  2. De aanpak, de beschikbare content en best practices in te zetten
  3. Stapsgewijs komen tot specifieke aandachtspunten en deze om te zetten in acties.

Deze bijeenkomst vindt eens in de twee weken plaats: 4 november en 18 november

Locatie en tijd
  • Online
  • 09.30 tot 11.30 uur
Doelgroep
  • Project/ programmamanagers omgevingswet
  • Facilitators met ervaring in de VTH fysieke leefomgeving
  • Procesadviseurs
Kosten
  • Deelname is gratis
Organisator
VNG