Graag nodigen we u uit voor de VTH Netwerkbijeenkomst op 6 juni over wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten.

In het VTH-proces moet u als bevoegd gezag op diverse momenten communiceren richting initiatiefnemers, belanghebbenden of het bredere publiek. Denk bijvoorbeeld aan ontvangstbevestigingen of de bekendmaking van een besluit. De komst van de Omgevingswet en wijzigingen in de Awb en de Bekendmakingswet zorgen voor een aantal veranderingen op dit vlak. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Wij hebben daarom een overzicht samengesteld van de wettelijk verplichte communicatiemomenten bij de vergunningverlening, meldingen en informatieplichten

In de netwerkbijeenkomst over dit onderwerp gaan we nader in op de achtergronden en het gebruik van deze overzichten.

Sprekers tijdens deze sessie zijn:

Sandra Anzion – jurist | VNG
Paul Jansen – informatie architect | VNG
 

Terugkijken

De opname en de presentaties van alle sessies kunt u na afloop terugkijken op de webpagina van de VTH Netwerkbijeenkomsten

Locatie en tijd
  • Dinsdag 6 juni, 9.30 - 11.00 uur
  • Online via Teams
Doelgroep

Deze sessie is interessant voor juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van gemeenten en andere overheden.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Organisator
VNG