In de reeks VTH-netwerkbijeenkomsten over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) organiseren we een special over het aanvragen van een BOPA. Wat zijn de juridische activiteiten in het Omgevingsloket en wat is de betekenis voor behandeling?

Deze bijeenkomst is het vervolg op de eerdere sessies over de BOPA van vrijdag 8 april 2022 (Uitdagingen en juridische kaders) en woensdag 20 april 2022 (Bestuurlijk proces met de raad). Beide sessies zijn terug te kijken op de webpagina van de bijeenkomsten over de BOPA. 

Onderwerpen

  1. Een nadere juridische duiding en vergelijking van de BOPA en het maatwerkvoorschrift, mede naar aanleiding van vragen die naar boven zijn gekomen in de eerste BOPA-sessie. Door Sandra Anzion (jurist VNG).
  2. Doorlopen van scenario's van initiatieven. Door Wim Bakkeren (VNG).
  3. Hoe kunnen de diverse varianten worden ingediend in het DSO? Welke route kunnen het bevoegd gezag en initiatiefnemers het beste kiezen? Door Wim Bakkeren en Sandra Anzion.

De sheets en de opname delen we op een later moment via de webpagina van de bijeenkomsten over de BOPA

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 9.30 tot 11.00 uur
Doelgroep
  • Specialisten VTH en Omgevingswet
Kosten
  • Deelname is kosteloos
Organisator
VNG